Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

BOVA universitetų tinklas skelbia papildomą  paraiškų priėmimą BOVA kursams rengti

BOVA UN OPEN ADDITIONAL CALL FOR APPLICATION 2020-2021, DEADLINE 01.04.2020. BOVA University network announces the OPEN ADDITIONAL CALL for APPLICATION for organization of BOVA courses by BOVA  funding in 2020-2021:  BOVA Intensive Master Courses (BIMC); BOVA Intensive Doctoral Courses (B...

Skelbiamas studijų mainų konkursas ne ES/EEE šalyse

VDU STUDENTŲ DĖMESIUI! SKELBIAMAS STUDIJŲ MAINŲ KONKURSAS NE ES/EEE ŠALYSE („Erasmus+“ ir VDU dvišaliai mainai) Tarptautinių ryšių departamentas kviečia visus universiteto studentus dalyvauti konkurse vieno semestro trukmės studijų mainams į ne ES/EEE šalis pagal „Erasmus+“ arba VDU dvišalių mainų...

Studentų mokslinė konferencija “Jaunasis mokslininkas 2020”

  Kvietimas Reikalavimai straipsniams Kūrinio autorių garantinis raštas Recenzija        ...

26 – oji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2020“

EN                    RU Programa Lankstinukas Apie konferenciją Konferencijos organizatoriai Konferencijos sekcijos Konferencijos mokslo komitetas Konferencijos koordinatoriai Svarbiausios datos ir darbai Registracija Registracijos mokestis Kontaktinė informacij...

MOBILIOJI TECHNIKA 2020

V tarptautinė mokslinė konferencija Kviečiame dalyvauti konferencijoje bei pasidalinti sukaupta patirtimi ir naujausių tyrimų rezultatais žemės ūkio mobilių mašinų, transporto mašinų, jų agregatų, eksploatacinių medžiagų, informacinių technologijų mobilioje technikoje ir kitose srityse.   ...

EWA vardinė stipendija studentų inžinerinių kompetencijų ugdymo skatinimui

  AB „EAST West Agro“ skiria dvi vienkartines vardines stipendijas Žemės ūkio inžinerijos fakulteto pirmosios pakopos nuolatinių studijų trečio ir ketvirto kurso studentams. Vienkartinės vardinės stipendijos dydis 290 Eur. Stipendija skiriama vienam trečio kurso ir vienam ketvirto kurso Ž...

Fakultetas džiaugiasi bendradarbiavimu su UAB “Biržų žemtiekimas”

  Žemės ūkio inžinerijos fakultetas džiaugiasi nuolatiniu bendradarbiavimu su UAB "Biržų žemtiekimas", kuri  dar 2012 m. už Universiteto rėmimą lėšomis, moksline literatūra, technine įranga ir kitomis priemonėmis, svarbiomis Universitetui tapo mecenatu.  Šiais metais studentų mokymui Žemės ū...

AGRO DIENA – egzaminų nebus 2!

Kviečiame studentus aktyviai dalyvauti UAB „Agrokoncerno grupė“ organizuojamame renginyje....

Sveikiname sėkmingai apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto doktorantą LAIMĮ BAUŠĄ sėkmingai apgynus Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertaciją  tema: ,,NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS PRIEŠ RAPSŲ...