Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos klasteris | VDU Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos klasteris

Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (ŽŪŽIS) klasterissavanoriška iniciatyva susibūrusių pažangių organizacijų ekosistema, kurios veikimas yra grindžiamas koordinuotais, partneryste ir tinklaveika sukurtais žinių srautais tarp organizacijų ir institucijų, kuriančių ir diegiančių žemės ūkiui ir susijusiems sektoriams skirtas žinias ir inovacijas, siekiant pažangos, tvarumo ir konkurencingumo sektoriuje.

Klasterio tikslai:

 • plėtoti ŽŪŽIS, telkiant žemės, miško ir maisto ūkio mokslinius tyrimus, studijas ir žinioms imlaus verslo potencialą bei prisidėti prie žemės, miškų ir maisto ūkio plėtros, inovacijų ir žinių kūrimo;
 • prisidėti prie sėkmingo, efektyvaus BŽŪP ir Europos Sąjungos keliamų tikslų, susijusių su moksliniais tyrimais, žemės ūkio ir kaimo plėtros veiklos subjektų mokymu, konsultavimu, žinių keitimusi, kompetencijų ugdymu, žemės ūkio inovacijomis ir skaitmenizavimu, įgyvendinimo;
 • prisidėti prie žemės ūkio ir kaimo plėtros veiklos subjektų švietimo, mokymo, konsultavimo, žemės ūkio politikos ir plėtros, žemės ūkio inovacijų ir ŽŪŽIS politikos formavimo, įgyvendinimo;
 • atstovauti Klasterio narių interesus sektoriaus, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bei skatinti Klasterio narių įsitraukimą į teminius ES tinklus, komitetus, tarptautinius konsorciumus ir darbo grupes.

Klasterio nariai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
 • Lietuvos žemės ūkio taryba
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • VšĮ VDU Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis
 • VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras
 • VšĮ Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

KONTAKTAI

Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos veiklų koordinatorė
Dr. Rasa Pakeltienė
Verslo ir socialinės partnerystės centras
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
El. paštas rasa.pakeltiene@vdu.lt