13-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai verslui 2022: Darnumo link“ stebins tarptautinių pranešėjų gausa | VDU Žemės ūkio akademija

13-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai verslui 2022: Darnumo link“ stebins tarptautinių pranešėjų gausa

2022 m. lapkričio 10-11 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Bioekonomikos plėtros fakultetas jau 13-ąjį kartą organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Apskaita ir finansai verslui 2022: Darnumo link“. Šiais metais konferencija vyks nuotoliniu būdu.

Konferencija skirta suburti apskaitos ir finansų srities mokslininkus, kurie pasidalintų patirtimi ir verslui svarbiais mokslinių tyrimų rezultatais. Pagrindinis konferencijos tikslas – pristatyti ir diskutuoti apie inovatyvias ir į darnumą orientuotas apskaitos ir finansų mokslo tendencijas, pasidalinti naujais požiūriais, kurie svarbūs didinant verslo konkurencingumą ir efektyvumą bei skatinant partnerystę tarp smulkaus ir vidutinio verslo bei viešojo sektoriaus.

Lapkričio 10 d. 9 val. konferencijos plenarinėje sesijoje pranešimus skaitys didelę patirtį mokslinėje ir praktinėje veikloje sukaupę pranešėjai:

  • Kaja Tampere – BIO-mokytoja ir mokslininkė komunikacijos srityje: organizacijos komunikacija ir viešieji ryšiai, sveikatos komunikacija ir patyčios, organizacijos kultūra ir įmonių socialinė atsakomybė, darnumas ir teisėtumas. Profesorė dirba Jyväskylä (Suomija), Talino bei Tartu (Estija) universitetuose. Mokslininkė yra daugelio mokslinių straipsnių autorė. Konferencijoje prof. K. Tampere skaitys pranešimą „Įmonių socialinės atsakomybės raida pokomunistinėse šalyse: organizacijų socialinis teisėtumas“.
  • Catalin N. Albu – Bukarešto ekonomikos studijų universiteto (Rumunija) apskaitos profesorius, atliekantis tyrimus ir dėstantis keliose apskaitos srityse, daugiausia dėmesio skirdamas vakarietiškų modelių taikymui kylančios ekonomikos šalyse. Prof. C. N. Albu tyrimai buvo paskelbti įvairiuose žurnaluose (“Accounting, Auditing and Accountability Journal“, “Critical Perspectives on Accounting“, “Accounting Forum“, “Accounting and Business Research“, “Australian Accounting Review“, “Journal of Accounting in Emerging Economies“). Prof. C. N. Albu yra žurnalo “International Accounting, Auditing and Taxation“ asocijuotasis redaktorius ir žurnalo “Accounting Forum“ redakcinės kolegijos narys. Profesorius yra Europos apskaitos asociacijos (EAA) išorės ryšių komiteto pirmininkas bei Tarptautinės apskaitos švietimo ir tyrimų asociacijos (IAAER) konferencijos viceprezidentas. Šioje konferencijoje profesorius skaitys pranešimą „Naujas buhalterių vaidmuo: NFI ataskaitų teikimo buvusiose komunistinėse šalyse atvejis“.
  • Juliette E. Torabian – Springer knygos „Turtas, vertybės, kultūra ir švietimas: lygybės ir tvarumo pagrindų atgaivinimas“ autorė. Ji yra lyginamojo aukštojo mokslo specialistė, H2020 PIONEERED komandos vadovo pavaduotoja ir Liuksemburgo universiteto Humanitarinių, edukologijos ir socialinių mokslų fakulteto švietimo sociologijos mokslo darbuotoja. Dr. J. E. Torabian taip pat yra vyresnioji tarptautinės plėtros ir švietimo ekspertė, turinti 25 metų patirtį strateginio planavimo, politikos formavimo ir analizės bei gebėjimų stiprinimo srityse. Mokslininkė yra žurnalo “International and Comparative Higher Education” ir žurnalo “Sustainability and Climate change” redakcinės kolegijos narė. Dr. J. E. Torabian turi tarpdisciplininį akademinį išsilavinimą ir 15 metų dėstymo patirtį pedagogikos, lyčių ir žmogaus teisių, aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir verslo etikos srityse Prancūzijos, Šveicarijos ir Liuksemburgo universitetuose. Šioje konferencijoje mokslininkė skaitys pranešimą „Etika ir darnumas versle: aukštojo mokslo vaidmuo“.
  • Rolandas Kubilius – konsultacijų ir audito bendrovės „PwC“ vyr. projektų vadovas, turintis14 metų verslo organizacijų konsultavimo patirtį: konsultuoja įmonių vadovus, akcininkus ir investuotojus priimant verslui aktualius sprendimus. Šiuo metu R. Kubilius vadovauja „PwC Lietuva“ ESG (Environmental, social and governance) paslaugų komandai ir padeda verslams spręsti su šia sritimi susijusius iššūkius. ESG tema Ronaldas taip pat reguliariai kalba renginiuose, rašo straipsnius ir įžvalgas žiniasklaidai. Konferencijoje R. Kubilius skaitys pranešimą „Tvarumo ataskaitos ir standartai: teisinio reguliavimo pokyčiai“.

Lapkričio 11 d. 9 val. konferencijos dalyviai kviečiami į diskusiją „Kokios rizikos kyla prekes importuojančiam ar eksportuojančiam verslui, jei finansų ir apskaitos specialistai neturi reikiamų muitinės žinių?“. Diskusijos metu savo įžvalgomis dalinsis Enrika Naujokė (Muitinės praktikų asociacija), Ingrida Kemežienė (Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“), Monika Bielskienė (UAB „PricewaterhouseCoopers“).

Lapkričio 11 d. 12 val. bus organizuojama specialioji sesija „Skaitmeninė mokymosi platforma Z kartai: prieinamumas prie TFAS, kurią moderuos prof. dr. Aylin Poroy Arsoy (Bursa Uludag universitetas).

Kviečiame registruotis ir dalyvauti konferencijoje. 

Pranešėjų registracija ir santraukų pateikimas iki 2022 m. spalio 3 d.!!!

Išsami informacija – konferencijos puslapyje.