27–oji tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2021“ | VDU Žemės ūkio akademija

27–oji tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2021“

 

 

2021 m. gegužės 5–6 d. kviečiame dalyvauti
27-ojoje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje

 Žmogaus ir gamtos sauga 2021

 Konferencija Žmogaus ir gamtos sauga vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

 Konferencijos tikslas – tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos, technologijų vystymo bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatų skelbimas, sudarant galimybę mokslininkams ir kitiems (ypač jauniesiems tyrėjams) skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir tarp ūkininkų, žemės ir miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, populiarinti žmonių saugos bei gamtos apsaugos nuostatas.

Programa

CONFERENCE WEBSITE IN ENGLISH

 

KONFERENCIJOS SEKCIJOS

 1. Tausojančios gamybos ir perdirbimo technologijos; Ergonomika, profesinė sauga, 2021 m. gegužės 6 d. (Prisijungimo nuoroda: MS Teams):
 • techninių ir technologinių priemonių taikymas tausojančiai gamybai ir perdirbimui;
 • tiksliosios žemdirbystės diegimai ir aplinkos apsauga;
 • ergonominiai tyrimai ir įdiegimai bei jų efektyvumas;
 • darbo, gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos rizikos veiksnių tyrimai bei prevencija;
 • stresas darbe, jo tyrimai ir valdymas.
 1. Aplinka ir sveikata, 2021 m. gegužės 5 d. (Prisijungimo nuoroda: MS Teams):
 • gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai;
 • biologinės įvairovės kaip žmogaus natūralios aplinkos apsauga.
 1. Ekologija, darni miškininkystė, 2021 m. gegužės 6 d. (Prisijungimo nuoroda: MS Teams):
 • agro, hidro ir miško ekosistemos, jų aplinkos tyrimai;
 • darnus vystymasis, saugomos teritorijos ir žmogaus ūkinės ar rekreacinės veiklos poveikis aplinkai;
 • miško apsauga ir mediena, medžioklėtyra .

 

KONFERENCIJOS SEMINARAI

 1. Mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą, skirtas farmakognosto, botaniko, vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) mokslinei, pedagoginei, šviečiamajai ir gamtosauginei veiklai pažymėti, 2021 m. gegužės 5 d., (Prisijungimo nuoroda: MS Teams)

 

SVARBIAUSIOS DATOS IR DARBAI

iki 2021 m. vasario 19 d.  (Registracija pratęsiama iki 2021 m. kovo 1 d.)

užpildyti konferencijos dalyvio(-ių) registracijos kortelę internetu su straipsnio ar pranešimo santrauka (ne daugiau 200 žodžių), nurodant pageidaujamą sekciją.

iki 2021 m. kovo 20 d.

el. paštu zmogaus.sauga@vdu.lt atsiųsti reikalavimus atitinkantį (sumaketuotą, ne daugiau 4 psl.) mokslinį straipsnį (straipsnius recenzuos mokslo komiteto nariai).

iki 2021 m. balandžio 2 d.

atsiųsti el. paštu (pristatyti) galutinę parengto straipsnio elektroninę versiją, autorystės deklaraciją, mokslo komiteto nario recenziją bei autorių atsakymą į ją.

iki 2021 m. balandžio 8 d.

redakcinė kolegija atrinks tinkamus leidiniui straipsnius ir praneš autoriams, jei straipsnis nepriimtas.

 

KITA SVARBI INFORMACIJA

Programa

Lankstinukas

Registracija

Mokslo komitetas

Konferencijos koordinatoriai

Reikalavimai moksliniams straipsniams rengti

Straipsnio rengimo šablonas

Straipsnio recenzijos forma

Autorių garantinis raštas

 

REGISTRACIJOS MOKESTIS

Konferencijos dalyvio registracijos mokestis 30 EUR I ir II pakopos studentams, 50 EUR – kitiems dalyviams.

Dalyvio registracijos mokestis turi būti sumokėtas iki 2021 m. kovo 30 d.

Mokesčio pavedimo kopiją atsiųsti el. p. zmogaus.sauga@vdu.lt

Konferencijos mokestį pervesti į Vytauto Didžiojo universiteto atsiskaitomąją sąskaitą

LT35 7044 0600 0290 0835 AB SEB banke.

Mokėjimo paskirtį nurodyti: konferencijai „Žmogaus ir gamtos sauga“.

Pastaba: konferencijos dalyvio mokestį sumokėjus po nurodyto termino, pranešimas nebus įtrauktas į konferencijos programą ir straipsnis nebus teikiamas mokslo straipsnių rinkiniui Žmogaus ir gamtos sauga 2021.

 

Konferencijos organizavimą kuruoja VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas.

 

Adresas:

Konferencija Žmogaus ir gamtos sauga 2021

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas

Studentų g. 15a – 204 kab., LT-53361 Akademija, Kauno r.

Telefonas (8 37) 75 23 57

El. p. zmogaus.sauga@vdu.lt