Pasauliui reikia vandens išteklių inžinierių profesionalų | VDU Žemės ūkio akademija

Pasauliui reikia vandens išteklių inžinierių profesionalų

Siekiant darnaus ir subalansuoto vandens išteklių valdymo, tenka analizuoti esamą situaciją, numatyti prioritetinius veiksmus, priimti konkrečius sprendimus ir juos įgyvendinti. Daugelis vandentvarkos ir statybos įmonių deklaruoja, kad inžinierinių profesijų profesionalų labai trūksta. Reikia specialistų, išmanančių sudėtingus gamtos dėsnius ir gebančių taikyti inžinerinius sprendimus įvairiose vandens ūkio srityse.
Dėl vykstančių karų kenčia ne tik žmonės, kariniai konfliktai didelį neigiamą poveikį daro žemei, orui ir vandens ištekliams. Todėl 2024 metų Pasaulinės vandens dienos šūkis – „Vanduo taikai“. Kovo mėn. 22 d. VDU Žemės ūkio akademijos Vandens inžinerijos katedra surengė seminarą, skirtą Pasaulinei vandens dienai paminėti.
Seminarą moderavusi Vandens inžinerijos katedros vedėja docentė dr. Inga Adamonytė pristatė pagrindines Vandens dienos siunčiamas žinutes ir ateities gaires. Pranešimą ,,Karas dėl vandens pasaulyje! Lietuvoje?“ skaičiusi Aplinkos ir ekologijos katedros profesorė dr. Laima Česonienė pažymėjo vandens trūkumo ir taršos neigiamą įtaką šalių, kurių teritorija yra tarpvalstybiniuose baseinuose, tarpusavio santykiams. Vandens inžinerijos katedros docentė dr. Midona Dapkienė savo pranešime ,,Ar karai nesunaikins mūsų planetos vandens išteklių?“ gvildeno karinių konfliktų poveikį pasaulio vandens išteklių prieinamumui ir kokybei, o docentas dr. Raimondas Šadzevičius pateikė Kachovkos užtvankos (Ukrainoje) griūties pasekmių analizę.
Seminare apie Ukrainos vandens problemas pasidalino Jaroslava Mosiichuk, Ukrainos nacionalinės agrarinių mokslų akademijos Vandens problemų ir melioracijos instituto Vandens išteklių skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Diskusijoje buvo kalbama apie galimus veiksmus po karinių konfliktų siekiant įvertinti padarytą žalą ir atkuriant aplinkos komponentus.
Džiaugiamės renginiu, dėkojame pranešėjams ir klausytojams. Tikimės, kad naujoji inžinierių karta ne tik tęs įvairių mūsų šalies objektų statybos ir rekonstrukcijos darbus, bet ir padės atstatyti karo nuniokotos Ukrainos infrastruktūrą bei hidrotechnikos statinius.