„ASU alumni“ klubas: kaip inicijuoti naujoves „įdarbinant“ tradicijas

Viena neatsiejamų Vytauto Didžiojo universiteto  Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) veiklos tęstinumo grandžių –  siekis  nuolat palaikyti absolventų ryšius su savąja Alma Mater, skatinti žmonių tarpusavio  bendravimą, keitimąsi idėjomis, žiniomis ir, be abejo, paramą akademijai bei esamiems jos studentams. Šių tikslų įgyvendinimo variklis –„ASU alumni“ klubas – sausio 18 d. surengė jubiliejinę dešimtąją ataskaitinę rinkiminę savo organizacijos konferenciją, kurios metu išsirinko naujus valdymo organus bei patvirtino šių metų veiklos planą.

Konferencijos dalyviai palankiai vertino VDU ŽŪA kanclerio prof. Antano Maziliausko įžvalgas apie pirmuosius integracijos su VDU rezultatus – ŽŪA tapimą šiuo metu didžiausio Kaune universiteto dalimi, atsiveriančias galimybes bioekonomikos, informacinių technologijų mokslų proveržiui bei studijų kokybės augimui, nes „ASU alumni“ klubo nariai ir patys aktyviai dalyvavo šios integracijos procesuose.

Dvejus metus sėkmingai klubui vadovavusi VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė prof. Astrida Miceikienė savo ruožtu pasidžiaugė, kad jo narių gretos nuolat didėja bei kuriasi nauji klubo skyriai. Žmonės aktyviai dirba reprezentuodami savąją Alma Mater, moksleiviams skleisdami žinią apie VDU ŽŪA teikiamas studijų galimybes, jų paklausą darbo rinkoje, organizuoja renginius, užsiima labdaringa veikla.

“ASU alumni“ klubo prezidentas skiriamas dvejų metų laikotarpiui – remiantis organizacijos įstatais juo tampa šios kadencijos viceprezidentas. Tad A. Miceikienė savo pareigas nuo šiol perleido „ASU alumni“ viceprezidentui Pranui Dailidei – UAB „Dojus agro“ vadovui. Naujuoju viceprezidentu, kuris perims klubo vairą po dvejų metų, vienbalsiai išrinktas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis. Valdybos nariais taip pat vienbalsiai išrinkti Vilma Kalendauskaitė (VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialo direktoriaus pavaduotoja), Adomas Balsys (AB „Lytagra“ įmonių grupės valdybos pirmininkas), Romualdas Abugelis (Seimo Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas), Darius Danusevičius (VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto profesorius), Alfonsas Tamošiūnas (ARVI įmonių grupės viceprezidentas).

Konferencijos metu patvirtintame absolventų klubo „ASU alumni“ šių metų veiklos plane numatyta žinių apie VDU ŽŪA misiją sklaida tarp moksleivių ir agroverlo narių, partnerystės tarp VDU ŽŪA ir absolventų skatinimas, steigiant naujus regioninius ir profesinius skyrius, dalyvavimas studentiškuose renginiuose, pagalba studentams planuojant savo karjerą bei įsidarbinant baigus studijas.