AB „East West Agro“ vardinė stipendija studentams | VDU Žemės ūkio akademija

AB „East West Agro“ vardinė stipendija studentams

AB „East West Agro“ skiria dvi vienkartines vardines stipendijas Inžinerijos fakulteto pirmosios pakopos nuolatinių studijų trečio ir ketvirto kurso studentams.

Vienkartinės vardinės stipendijos dydis 300 Eur. Stipendija skiriama vienam trečio kurso ir vienam ketvirto kurso Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programos studentui.
Studentai, norintys dalyvauti konkurse vienkartinei vardinei stipendijai gauti, iki 2023 metų vasario 24 dienos elektroniniu paštu info@ewa.lt pateikia:

–  paraišką (prašymą) stipendijai gauti (pildoma INŽF dekanate), informacija tel. (8 37) 752 260 arba el. paštu inzf@vdu.lt;

–  motyvacinį laišką;

– Papildomai gali atsiųsti katedros vedėjo pasirašytą rekomendaciją.

Kandidatai vertinami pagal paskutinės sesijos specialybės dalykų vidurkį bei paskutinį užsienio kalbos egzamino įvertinimą. Pirmenybė teikiama studentams, kilusiems iš kaimo vietovės. Svarbiausias kriterijus – motyvacija. Vardinės stipendijos gavėjas nepraranda teisės gauti valstybės biudžeto lėšų ar kitokių stipendijų.

Jei turėsite klausimų – kreipkitės tel. 8 662 41474 arba el. paštu: info@ewa.lt