AF asistentas Edvinas Misiukevičius – Amerikos viendienių asociacijos (AHS) mokslinių studijų komiteto narys

Edvinas Misiukevičius 2013 m. baigęs Kauno Maironio universitetinę gimnaziją  įstojo į Agronomijos fakulteto pirmosios pakopos Želdininkystės programą, kurią sėkmingai baigė. 2019 m. baigė antrosios pakopos Agronomijos studijų programą. Laisvu nuo mokslų laiku domisi augalų selekcija, dekoratyvinių augalų auginimu, vertingumu, fiziologinėmis augalų problemomis, todėl pasirinkimas ką studijuoti buvo labai kryptingas – žemės ūkio mokslai.

Edvinas yra pripažintas gėlių selekcininkas viendienių (Hemerocallis L.) selekcijos srityje. Jo darbo rezultatas – sukurtos veislės, išbandyti įvairūs sėklų daiginimo būdai. Jis buvęs Lietuvos gėlių selekcininkų draugijos valdybos pirmininkas. 2013 m. rugsėjo 20 – 25 dienomis Prahoje vykusiame 25-ajame Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse tapo laureatu ir laimėjo specialųjį prizą. Konkurse pristatė savo darbą “Viendienių (Hemerocallis L.) selekcija ir sėjinukų auginimas patalpoje”. 2014 m. už mokslo pasiekimus studijose buvo nominuotas „ASU Metų tyrėjas 2014“. Keturių (2014, 2015, 2016 ir 2018 m.) Amerikos viendienių asociacijos  (AHS) stipendijų laimėtojas. 2016 m. – LR Prezidento Kazio Griniaus stipendininkas. 2019 m. – studentų mokslinės konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2019“ Agronomijos fakulteto nugalėtojas. Jo darbo tema  – „Skirtingo ploidiškumo viendienės sėklų dygimo dinamika“.

Agronomijos fakulteto  ŽŪMMI asistentas Edvinas Misiukevičius  – nuo 2020 m. sausio mėn. Amerikos viendienių asociacijos (American Hemerocallis Society – AHS) mokslinių studijų komiteto (AHS Scientific Studies Committee) narys. Jis yra vienintelis atstovas Europoje šiame komitete. Pagrindiniai šios veiklos tikslai – recenzuoti redaktorių pateiktus straipsnius asociacijos žurnale Daylily Journal, peržiūrėti mokslines ir kitas sąvokas Viendienių žodyne bei vertinti pareiškėjus, norinčius gauti asociacijos finansavimą moksliniams tyrimams, vykdyti ligų ir kenkėjų plitimo stebėjimus. Komitetą sudaro botanikai, žemės ūkio specialistai, chemikai, bioinžinieriai, fitopatologai ir t.t. Šiai asociacijai Edvinas priklauso nuo 2012 metų. Jis yra Amerikos viendienių asociacijos (AHS) tarptautinis gyvenimo narys (narystė visam gyvenimui), nuo 2018 metų akredituotas sodo veislių teisėjas atstovaujantis Europą.

Nuo 2019 m. spalio 1 d. – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantas žemės ūkio mokslų srityje agronomijos kryptyje.

Nuotraukoje  kartu su Claude Carpenter – Amerikos viendienių asociacijos daugelio komitetų nariu ir vadovu, regiono naujienlaiškių redaktoriumi.