Antroji tarptautinė mokslinė konferencija „New trends in Food safety and quality (NIFSA-2019)“

Vytauto Didžiojo universitete Žemės ūkio Akademijoje 2019 m. birželio mėn. 12-14 dienomis įvyko antroji tarptautinė mokslinė konferencija „New trends in Food safety and quality (NIFSA-2019)“. Ją organizavo VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto bei Miškų ir Ekologijos fakulteto mokslininkai. Konferencijoje dalyvavo virš 150 dalyvių. Į kvietimą dalyvauti konferencijoje atsiliepė, pateikė straipsnius bei skaitė ar pateikė stendinius pranešimus mokslininkai iš Lietuvos sveikatos mokslų, Lenkijos, Rusijos, Italijos, Vokietijos, Uzbekistano, Kazachstano, Ganos, Nigerijos universitetų, Kauno kolegijos bei Lietuvos verslo subjektų. Plenariniame konferencijos posėdyje pranešimus skaitė kviestiniai pranešėjai: prof. dr. Jurgen Fritz (Kaselio universitetas, Vokietija), prof. dr. Ewelina Halmann (Varšuvos gyvybės mokslų universitetas, Lenkija), prof. dr. Kazimieras Lukauskas (Gyvūnų sveikatos pasaulio organizacija (OIE), Prancūzija/Lietuva), doc. dr. Živilė Tarasevičienė (VDU ŽŪA, Lietuva).

Konferencijos plenarinio posėdžio pranešėjai pristatė mokslo pasiekimais grįstų žinių apie globalias naujas maisto saugos ir kokybės valdymo kitimo tendencijas, išteklių naudojimo efektyvumą, ūkininkavimo sistemų (įprastinės, ekologinės bei biodinaminės) joms poveikį Lietuvoje, ES šalyse. Pateiktos Lietuvos ir ES mokslinių tyrimų pagrindu rekomendacijos, sudarančios prielaidas didinti saugių augalinės ir gyvulinės kilmės žaliavų bei produktų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose bei užtikrinti tvarią jų plėtrą. Buvo kalbama apie modernų požiūrį į saugaus ir aukštos kokybės maisto produktų, vystant našias ir taupiai išteklius naudojančias pirminės gamybos sistemas,  užtikrinimą.

Seminaro „Tvarios auginimo technologijos ir metodai maisto žaliavų kokybės gerinimui“, žodinių bei stendinių pranešimų metu buvo pristatytos įvairių ūkininkavimo sistemų poveikio augalinių ir gyvūninių maisto žaliavų gamybai, kokybei, saugai mokslinių tyrimų idėjos, problemos ir tobulinimo kryptys. Aptartos ateities tendencijos, aktualios žemės ūkio ir kitam verslui, siekiant surasti inovatyvius ir tinkamus sprendimus praktikoje, didinti konkurencingumą ir sprendimų efektyvumą bei skatinti smulkių ir vidutinių įmonių veiklą ir viešojo bei privataus sektorių partnerystę. Iš viso padaryta 18 žodiniai ir 52 stendiniai pranešimai. Juose analizuota ūkininkavimo sistemų (intensyvios, ekologinės, biodinaminės) įtaka dirvos bei žaliavų kokybei, modeliuota, kaip galima kontroliuoti dirvožemio biologinę įvairovę ir energijos cikliškumą ir pan. bei visą su tuo susijusią maisto tvarkymo grandinę.

Trečiąją konferencijos dieną konferencijos dalyviai aplankė modernizuotą AB „VOLFAS ENGELMAN“ Volfas Engelman Studijos bravorą. Aludaris Giedrius pasakojo apie alaus atsiradimą, ingredientų svarbą ir jų įtaką alaus skoniui ir kokybei, o degustacijos metu mokslininkams kilo naujų idėjų, kurios buvo išsakytos diskusijos metu.

Konferencijos organizavimui finansinė parama gauta iš LMT, ŽŪM, LAMMC, UAB „Arvi „ UAB „Rūta“, UAB „Start – travel“, „Demeter“ bei ūkininkų Vidmanto Rasimo ir Arūno Bendoraičio.

Konferencijos metu pristatytos mokslininkų ir praktikų mintys suteiks naujų idėjų tolimesnių mokslinių tyrimų plėtrai, bus naudingos žemės ūkio produktų gamyba, jų perdirbimu ir prekyba užsiimantiems verslo subjektams, sprendžiant praktines problemas spartėjančios globalizacijos, integracijos bei ribotos informacijos sąlygomis, pasitarnaus dar glaudesnio bendradarbiavimo ir partnerystės plėtojimui su žemės  bei maisto ūkio verslo, viešojo sektoriaus ir konsultavimo institucijomis.

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė       prof. dr. Elvyra Jarienė