Apdovanoti ŽŪA Agronomijos fakulteto bendruomenės nariai | VDU Žemės ūkio akademija

Apdovanoti ŽŪA Agronomijos fakulteto bendruomenės nariai

12 aktyvių skyrių regionuose ir 435 narius vienijanti Lietuvos agronomų sąjunga (LAS) šiemet mini šimtmetį. Pažymėti šią sukaktį agronomų bendruomenė susirinko XXXIV suvažiavime.

Šimtmečio istoriją įprasminusiu renginio atidarymo akcentu tapo retrospektyvus filmas „LAS 100-mečio istorija. Pagarba visiems, ją kūrusiems“. Atliepiant šimtmečio tematiką, Sąjungos šimtmečio darbus ir rezultatus pranešime „LAS – 100 metų” pristatė LAS pirmininkas dr. Edvardas Makelis. Renginio dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo KRK pirmininkas Viktoras Pranckietis, Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Sergejus Fedotovas. LAS evoliucijos svarbiausius momentus akcentavo prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius pranešime „Agronomijos raida per šimtmetį“.

Vienas reikšmingiausių ir iškilmingiausių suvažiavimo momentų – apdovanojimai nusipelniusiems agronomams. Šventiniame renginyje apdovanota per trisdešimt nusipelniusių agronomų. Apdovanojimai įteikti net devyniems Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto bendruomenės nariams bei dviem verslo partneriams.

LAS Garbės nario vardas už nuopelnus ir reikšmingą veiklą regiono, rajono, įstaigos mastu suteiktas:

  • Biomedicinos mokslų daktarui, docentui, agronomui praktikui bei ekspertui Evaldui Klimui.
  • Biomedicinos mokslų daktarei, docentei, ėjusiai Agronomijos fakulteto dekanės pareigas, Egidijai Venskutonienei.
  • Agronomijos mokslų daktarui, docentui, ilgamečiam Agronomijos fakulteto prodekanui Jonui Arvasui.
  • Biomedicinos mokslų daktarui, profesoriui Vaclovui Bogužui.

Už pripažintus nuopelnus ir reikšmingą veiklą Lietuvos mastu apdovanoti Lietuvai nusipelnę agronomai. Lietuvai nusipelniusio agronomo vardas suteiktas:

  • Biomedicinos mokslų daktarei, profesorei, ėjusiai Agronomijos fakulteto dekanės pareigas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos vicekanclerei Aušrai Blinstrubienei.
  • Agronomui, biomedicinos mokslų daktarui, profesoriui, ėjusiam Agronomijos fakulteto dekano pareigas, buvusiam Seimo pirmininkui, o šiuo metu vadovaujančiam LR Seimo Kaimo reikalų komitetui Viktorui Pranckiečiui.
  • Biomedicinos mokslų daktarei, Agronomijos fakulteto docentei, Vytauto Didžiojo universiteto studijų departamento direktorės pavaduotojai Ritai Pupalienei.
  • Agronomui, biomedicinos mokslų daktarui, profesoriui, agronomijos mokslo puoselėtojui Alfonsui Sigitui Tamošiūnui.
  • Biomedicinos mokslų daktarui, docentui, ėjusiam Agronomijos fakulteto dekano pareigas, Steponui Raudoniui.

Lietuvai nusipelniusio agronomo vardas taip pat suteiktas verslo partneriams: agronomui, VšĮ „Aleksandro Stulginskio universiteto mokomojo ūkio“ direktoriui Vladui Kuručiui bei „DOJUS“ įmonių grupės valdybos pirmininkui Pranui Dailidei.

Sveikiname apdovanotus Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto bendruomenės narius, linkėdami ir toliau garsinti Agronomo vardą bei stiprinti Lietuvos mokslo bazę.