APIE 2024 M. PASĖLIŲ DEKLARAVIMO NAUJOVES – SUSITIKIME SU ŽŪM SPECIALISTAIS | VDU Žemės ūkio akademija

APIE 2024 M. PASĖLIŲ DEKLARAVIMO NAUJOVES – SUSITIKIME SU ŽŪM SPECIALISTAIS

VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros doc. dr. D. Makutėnienės ir Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros doc. dr. D. Perkumienės iniciatyva balandžio 10 d. vyko Agronomijos fakulteto Agronomijos magistrantūros studijų programos I kurso studentų, studijuojančių ,,Europos Sąjungos žemės ūkio politikos ir teisės“ dalyką, nuotolinis susitikimas su Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Išmokų už plotus skyriaus patarėja Jolanta Ašmoniene ir šio skyriaus vyriausiuoju specialistu Skirmantu Ramoška. Susitikime aptartos tiesioginių išmokų paramos schemos 2024 m. Gerb. S. Ramoška pristatė žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo reglamentavimo pasikeitimus, atkreipė dėmesį į pareiškėjo – ,,aktyvaus ūkininko“ apibrėžties pasikeitimą, naujas nuostatas dėl bazinės, susietosios paramos, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos (ekologinės sistemos) išmokų mokėjimo 2024 m., taip pat – pasikeitusius ekologinių sistemų reikalavimus.

Susitikimai su valdžios atstovais neabejotinai prisideda prie Agronomijos studijų programos rezultatų siekimo, suteikia studentams naujų žinių, kurias jie galės pritaikyti tolesnėse studijose ir savo ūkinėje veikloje.

 

Parengė doc. dr. D. Makutėnienė ir doc. dr. D. Perkumienė