APIE PARAMOS ŽEMDIRBIAMS NAUJOVES IR AKTUALIJAS 2023 M. – SUSITIKIME SU ŽŪM IR NMA SPECIALISTAIS | VDU Žemės ūkio akademija

APIE PARAMOS ŽEMDIRBIAMS NAUJOVES IR AKTUALIJAS 2023 M. – SUSITIKIME SU ŽŪM IR NMA SPECIALISTAIS

Nuo 2023 m. iš dalies pasikeitus Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatoms, pasikeitė ir tiesioginių išmokų paramos schemos. Todėl nuo 2023 m. keičiasi pasėlių deklaravimo paraiškų, tiesioginių išmokų, intervencinių priemonių administravimo tvarka ir taisyklės.

VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros doc. dr. D. Makutėnienės ir Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros doc. dr. D. Perkumienės iniciatyva kovo 22 d. vyko Agronomijos fakulteto Agronomijos magistrantūros studijų programos I kurso studentų, studijuojančių ,,Europos Sąjungos žemės ūkio politikos ir teisės“ dalyką, nuotoliniai susitikimai su Žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistais.

Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus vyriausiasis specialistas Skirmantas Ramoška ir šio skyriaus patarėja Rolana Miknevičienė studentams vedė seminarą „Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklės 2023 m.“. Specialistai pristatė nuo 2023 m. taikomus žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimus, taip pat aptarė žemės ūkio naudmenų bei kitų plotų ir ūkinių gyvūnų paraiškas ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles.

NMA Žemės ūkio paramos departamento vyresnioji patarėja Giedrė Valbasytė ir Kontrolės departamento Tiesioginės paramos kontrolės skyriaus vedėjas Aušrius Kučinskas vedė seminarą ,,Tiesioginių išmokų bei intervencinių priemonių administravimo ir patikrų atlikimo aktualijos 2023 m.“. Specialistai taip pat pristatė automatinę laukų nuolatinės stebėsenos sistemą ALNSIS, aptarė jos ypatumus.

Svečiai atsakė į gausius studentų klausimus.

Susitikimai su valdžios atstovais ir diskusijos neabejotinai prisideda prie Agronomijos studijų programos rezultatų siekimo, suteikia studentams naujų žinių, kurias jie galės pritaikyti tolesnėse studijose ir savo ūkinėje veikloje.

Parengė doc. dr. D. Makutėnienė ir doc. dr. D. Perkumienė