Apie šiemet baigtas VDU ŽŪA Logistikos ir prekybos studijas pasakoja Silvija Šegždaitė | VDU Žemės ūkio akademija

Apie šiemet baigtas VDU ŽŪA Logistikos ir prekybos studijas pasakoja Silvija Šegždaitė

Atvirai apie sukauptą patirtį ir studijas, paskatinusias siekti daugiau, pasakoja VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto absolventė Silvija Šegždaitė. Merginos pastangos ir nuoseklus darbas įvertintas ne tik svarbiausiu dokumentu – bakalauro studijų baigimo diplomu, jai įteikta ir padėka už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą.

Sveikiname, Silviją!

Kas lėmė tavo studijų pasirinkimą?

Besimokydama mokykloje, keletą kartų dalyvavau tuomečio ASU organizuotose atvirų durų dienose. Klausiau dėstytojo lekt. M. Samulaičio paskaitos, kurioje pristatyta Logistikos ir prekybos studijų programa. Gėrėdamasi klausiausi, kaip dėstytojas kalbėjo apie savo profesiją ir jos ypatumus, asmenines patirtis. Tai mane labai motyvavo  susieti ateitį būtent su logistika ir prekyba, o įgytajs žinias pritaikyti darbe. Mane taip pat sužavėjo Universitete tvyranti puiki atmosfera, malonūs ir paslaugūs darbuotojai, platus visuomeninių veiklų pasirinkimas ir, žinoma, pati infrastruktūra, miestelis.

Kaip vertini studijas, įgytas žinias?

Drąsiai galiu sakyti, kad Universitete praleisti metai yra vieni geriausių mano gyvenime. Čia įgavau ne tik specialybei būtinų žinių, bet ir gyvenimiškos patirties įvairiausiose situacijose. Labai esu dėkinga dėstytojams, kurie stengėsi sudominti studentus ir perteikti savo žinias, patirtį, padėti kilus sunkumams, motyvuoti pasitikėti savimi ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Kas tau buvo svarbiausia studijuojant?

Studijuojant vienas svarbiausių dalykų buvo ryšys su mane supančiais žmonėmis, dėstytojais, studentais ir administracijos darbuotojais. VDU ŽŪA tai labai vertinama ir puoselėjama. Kiekvienas studentui kylantis klausimas išklausomas geranoriškai ir paslaugiai, visada surandamas geriausias sprendimas. Labai vertinau galimybę drąsiai klausti ir reikšti savo nuomonę, kalbėtis ir diskutuoti su dėstytojais man aktualiomis temomis.

Esu laiminga galėjusi įsilieti į VDU ŽŪA bendruomenę ir dalyvauti akademiniame gyvenime.

Kokie lūkesčiai tave lydėjo prieš atliekant praktiką ir kaip vertini įgytą patirtį?

Profesinės veiklos praktiką atlikau UAB „Naujasis Nevėžis“. Neslėpsiu, iš pradžių, jaučiau jaudulį prisijungti prie vienos didžiausių gamybinių įmonių kolektyvo, tačiau be reikalo.

Logistikos ir prekybos profesinės veiklos praktika UAB „Naujasis Nevėžis“ man suteikė įvairiapusiškos patirties ir žinių. Tai gamybinė įmonė, todėl turėjau galimybę iš arčiau pamatyti ir išanalizuoti visą produkcijos gyvavimo įmonėje ciklą: nuo pasiruošimo gamybai iki realizacijos,  bendrauti su įmonės darbuotojais, savo srities specialistais, kurie labai geranoriškai ir maloniai dalijosi ne tik profesinėmis žiniomis, bet ir visapusiškais patarimais ir pagalba. Esu dėkinga įmonei, visam jos personalui ir ypač – savo praktikos vadovui, realizacijos skyriaus vadovui Evaldui Karveliui už suteiktą galimybę atlikti praktiką tokiu sudėtingu visuomenei laikotarpiu, už žinias, informaciją, dalijimąsi profesine patirtimi ir patarimais. Ačiū!

Kaip sekėsi rašyti baigiamąjį darbą, kurio temą susiejai su praktikos vieta ir ten įgyta paritimi?

Mano baigiamojo bakalauro darbo tema: „UAB „Naujasis Nevėžis“ pardavimo skatinimo strategijos tobulinimas“. Jį parašyti man buvo tikrai nemenkas iššūkis, nemažai būta ir nemigo naktų, tačiau labai padėdavo mano profesinės praktikos ir baigiamojo darbo vadovė lekt. Vitalija Vanagienė ir instituto darbuotojos (ačiū Joms 😊). Džiaugiuosi, kad tinkamai pasirinkau savo darbo temą, tad paties darbo rašymas, žinių rinkimas man buvo įdomus. Galiausiai apsigynusi savo baigiamąjį darbą labai didžiuojuosi savimi, kad sugebėjau tai padaryti, pagaliau šio to pasiekiau, žengiau žingsnelį į tolesnį gyvenimą.

Ketinu tęsti magistrantūros studijas pagal Verslo logistikos studijų programą VDU ŽŪA. Noriu pasinaudoti visomis man prieinamomis galimybės gauti kuo geresnį išsilavinimą, įgyti dar daugiau žinių.