Ateitį kuria kvalifikuoti, išsilavinę specialistai: VDU Žemės ūkio akademija | VDU Žemės ūkio akademija

Ateitį kuria kvalifikuoti, išsilavinę specialistai: VDU Žemės ūkio akademija

Šiandien susiduriame su maisto švaistymo, bado, klimato kaitos, aplinkos užterštumo, atsinaujinančių išteklių naudojimo siekiant ekonominės gerovės, beatliekinės gamybos ir vartojimo problemomis. Agrosektorių keičiančios naujausios technologijos leidžia racionaliai naudoti turimus resursus ir saugoti aplinką, tačiau joms valdyti reikalingi kvalifikuoti, išsilavinę specialistai.

Siekiant efektyviai ir darnoje su gamta valdyti žemės ūkio, finansinius, technologinius, gamtinius išteklius, kurti tvarią ateitį, reikalingi specialistai, gebantys valdyti įvairius finansavimo instrumentus, tokius kaip Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės, kuriančios gerąją šalies bei regionų patirtį.
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) ugdomi agronomijos, bioekonomikos, inžinerijos, miškininkystės ir ekologijos profesionalai – tvarios ateities kūrėjai, gebantys valdyti agroinovacijas, sprendžiantys aktualias šalies problemas, prisidedantys prie agroverslo pažangos ir pridėtinės vertės bei gerosios patirties kūrimo šalies ir regionų mastu.

VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas!