Ateities kaimo kūrėjų konkurso laureatė – VDU ŽŪA mokslininkų ir partnerių komanda | VDU Žemės ūkio akademija

Ateities kaimo kūrėjų konkurso laureatė – VDU ŽŪA mokslininkų ir partnerių komanda

Lietuvos kaimo tinklas birželio 17 d. iškilmingai įteikė 2021 metų Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimus. Apdovanoti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų, tapusių geraisiais pavyzdžiais, autoriai bei viešai pristatytos jų sėkmės istorijos. Nominacijoje  „Partnerystės galiūnai“  laureate tapo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Vandens išteklių inžinerijos instituto doc. dr. Ingos Adamonytės vadovaujama mokslininkų ir partnerių komanda,  2016-2019 metais sėkmingai įgyvendinusi Europos inovacijų partnerystės projektą „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“.

Beveik pustrečio šimto narių jungiantis Lietuvos kaimo tinklas (LKT) vienija prie žemės, miškų, maisto ūkio ir kaimo plėtros prisidedančias nevyriausybines organizacijas, kaimo bendruomenes, vietos veiklos grupes, mokslo institucijas, verslo sektoriui atstovaujančias organizacijas,  savivaldybes, valstybės institucijas ir viešojo sektoriaus įstaigas.

Paraiškas dalyvauti projektų, pretenduojančių į geriausiuosius, atrankoje LKT teikė Nacionalinė mokėjimo agentūra, Vietos veiklos grupių tinklas ir  kitos institucijos. Iš viso pirmajame atrankos etape atrinkta daugiau nei 40 gerųjų projektų pavyzdžių. LKT sudaryta ekspertų darbo grupė išrinko I, II ir III vietos laimėtojus penkiose nominacijose, atsižvelgiant į skirtingas KPP priemones:

„Inovatyvus ūkis“ – apdovanojimai už inovacijų diegimą žemės ūkio srityje; „Inovatyvus verslas“ – apdovanojimai už inovacijų diegimą ne žemės ūkio verslo srityje; „Partnerystės galiūnai“ – apdovanojimai už sėkmingą partnerystę vykdant veiklą; „Drauge su gamta“ –  apdovanojimai už aplinkai draugiškų metodų taikymą ūkininkaujant bei plėtojant miškininkystę; „Gerovės kūrėjai“ – apdovanojimai už pažeidžiamų ir kitų tikslinių grupių įtrauktį skatinančių paslaugų kūrimą ir plėtrą.

Ateities kaimo kūrėjų konkurso nugalėtojus sveikino žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, Lietuvos Kaimo tinklo sekretoriato vadovai.

Atsiimdama laureatų apdovanojimą nominacijoje „Partnerystės galiūnai“ I. Adamonytė sakė, kad jos vadovaujamai komandai, dirbusiai projekte „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“, pavyko įgyvendinti išsikeltus uždavinius ir kad sėkmę lėmė partnerių bei užsakovo suinteresuotumas ir nuoširdus bendradarbiavimas. Be to, sulaukta daug žiniasklaidos, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų dėmesio. Visa tai padėjo  plačiai paskleisti informaciją apie reguliuojamojo drenažo technologijas ir jų teikiamą naudą ekonominiu, technologiniu ir aplinkosauginiu požiūriais, sustiprinti žemės ūkyje dirbančių asmenų įgūdžius ir gebėjimus tausoti vandens išteklius. Aktualu tai, kad buvo parengtos drenažo nuotėkio reguliavimo technologijų diegimo, plėtojimo ir tobulinimo rekomendacijos bei moksliškai pagrįsta technologijų taikymo gamyboje aplinkosaugos ir ekonominė nauda.

Kaip projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“ išdava yra gimę nauji projektai bei startuolių įmonės.