Atnaujinta VDU mokslingumo priemokų skyrimo tvarka | VDU Žemės ūkio akademija

Atnaujinta VDU mokslingumo priemokų skyrimo tvarka

VDU rektorius patvirtino atnaujintą tvarką, pagal kurią skiriamos mokslingumo priemokos už mokslinę sklaidą žiniasklaidos priemonėse: plačiajai visuomenei aktualių mokslo populiarinimo straipsnių, komentarų, interviu viešinimą. Į priemokas gali pretenduoti einantys profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento, vyr., vyresn., jaunesn. mokslo darbuotojo arba mokslo darbuotojo pareigas bei VDU dirbantys doktorantai (išskyrus pareigas projektuose).

Statistika rodo, kad mokslininkai vis aktyviau įsitraukia į savo tyrimų, įžvalgų, komentarų viešinimo procesus ne tik mokslo pasauliui skirtuose leidiniuose, bet ir plačiajai visuomenei skirtose informavimo priemonėse. „Nuo mokslingumo priemokų už mokslinę sklaidą žiniasklaidos priemonėse skyrimo pradžios 2016 metais, šiemet skaičiuojame beveik dvigubai išaugusį mokslo populiarinimo tekstų skaičių. Pastebimos tendencijos, kad plačiajai visuomenei aktualių mokslo populiarinimo tekstų autoriai dažniau yra vyrai. Tad norėčiau paskatinti ir mokslininkes moteris drąsiau prabilti ir dalintis savo sukauptomis patirtimis bei įžvalgomis“, – teigė VDU mokslo porektorė prof. Julija Kiršienė. Lyderis tarp visų rašančiųjų (tiek vyrų, tiek moterų) yra prof. Gintautas Mažeikis. Tarp moterų daugiausiai straipsnių yra pateikusi prof. Ilona Tamutienė.

Atnaujintoje tvarkoje numatoma, kad tekstai sklaidai turi būti siunčiami el. pašto adresu naujienos@vdu.lt, temos laukelyje įrašant „Mokslinė sklaida / komentaras“. Teikiamame tekste turi būti nurodyta antraštė, autorius, mokslinis laipsnis, atstovaujamas fakultetas ar padalinys ir pareigos. Tekstas turi būti parengtas vieno mokslininko, anksčiau neskelbtas žiniasklaidoje, originalus ir aktualus plačiajai visuomenei. Netinka ištraukos iš monografijų, mokslinių straipsnių ar pan. Apimtis – nuo 4 200 iki 10 000 ženklų (be tarpų), tekstas gali būti lietuvių arba anglų kalba.

Tekstus redaguoja ir su autoriumi suderina VDU Marketingo ir komunikacijos departamento (MKD) darbuotojai, atsakingi už sklaidą. Derinti galima el. paštu naujienos@vdu.lt. Tekstų viešinimo dažnis – 2–3 kartai per savaitę, tačiau tą pačią savaitę viešinami skirtingų fakultetų ar padalinių tekstai. Vienas autorius gali pateikti ne daugiau nei vieną tekstą per mėnesį.

Tvarkoje taip pat nurodyta, jog tekstas turi būti priimtas ir publikuojamas nacionalinėse ar tarptautinėse žiniasklaidos priemonėse (interneto portaluose, dienraščiuose, žurnaluose ir pan.). Tekstai yra registruojami ir publikuojami, jei jie tenkina žiniasklaidos tekstams keliamus reikalavimus. Į konferenciją „VDU naujienos“ įtrauktus ir patvirtintus tekstus MKD darbuotojai platina visoms ar pasirinktoms žiniasklaidos priemonėms.

Mėnesio pabaigoje MKD darbuotojai Mokslo ir inovacijų departamento (MID) Mokslo ir meno skyriui pateikia autorių, kurių tekstai buvo publikuoti, sąrašą. Tuomet MID Mokslo ir meno skyrius paruošia teikimus dėl mokslingumo priemokų.

Už originalų publikuotą tekstą (anksčiau niekur neskelbtą komentarą žiniasklaidai, mokslo populiarinimo straipsnį, interviu) einantiems profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas (išskyrus pareigas projektuose) mokama vienkartinė 2 BMA dydžio mokslingumo priemoka 1 mėnesiui, o einantiems docento, vyresn. mokslo darbuotojo, lektoriaus, mokslo darbuotojo, asistento, jaunesn. mokslo darbuotojo pareigas bei VDU dirbantiems doktorantams (išskyrus pareigas projektuose) – 1,5 BMA dydžio mokslingumo priemoka 1 mėnesiui. Priemoka mokama kitą mėnesį po teksto publikavimo. Jei doktorantas nedirba VDU, skiriama 1,5 BMA dydžio vienkartinė stipendija.

Neaiškių ir ginčytinų tekstų klausimai nagrinėjami VDU mokslo ir meno sričių ekspertų komisijoje, prašymą teikiant el. paštu mokslas@vdu.lt.

VDU mokslingumo priemokų skyrimo už mokslinę sklaidą tvarkos aprašas