Atsinaujinančios energijos išteklių naudojimo perspektyvos | VDU Žemės ūkio akademija

Atsinaujinančios energijos išteklių naudojimo perspektyvos

Energetikos sektorius yra atsakingas už daugiau nei 75 % Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Norint pasiekti Europos energetikos ir klimato kaitos tikslus, Europos Sąjunga turi didinti naudojamos atsinaujinančios energijos dalį.

VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto prof. dr. Kęstutis Navickas teigia, kad esame skatinami aktyviai dalyvauti energijos rinkoje, tampant energijos gamintojais ir pasinaudoti visomis atsinaujinančios energijos išteklių naudojimo perspektyvomis.

Vaizdo įrašai sukurti ir pagaminti pagal Kaimo tinklo projektą Nr. PLKT-KK-22-3-04243-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

www.zum.lt, www.vdu.lt