Bioekonomika – ateities kryptis: mokslas darniam vystymuisi. VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas | VDU Žemės ūkio akademija

Bioekonomika – ateities kryptis: mokslas darniam vystymuisi. VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas

Dar spartesnis žemės ūkio modernizavimas ir skaitmenizavimas yra neišvengiami, siekiant apsirūpinti maistu, įgyvendinant užsibrėžtus Europos žaliojo kurso tikslus bei vystant bioekonomiką – atsinaujinančiais biologiniais ištekliais pagrįstą ekonomikos šaką.

Todėl priimant inovatyvius, mokslu grįstus sprendimus siekiama įveikti šalies ir regionų mastu aktualius darnaus vystymosi iššūkius. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) atliekami taikomosios ekonomikos, finansų, apskaitos, verslo ir kaimo plėtros vadybos sričių tyrimai. Akademijoje ugdomi šių sričių profesionalai, kuriantys tvarią ateitį. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas.

Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.