Biologiniais ištekliais grįsti sprendimai žiedinės ekonomikos potencialui kaimo vietovėse išlaisvint | VDU Žemės ūkio akademija

Biologiniais ištekliais grįsti sprendimai žiedinės ekonomikos potencialui kaimo vietovėse išlaisvint

Regionai kaimo vietovėse turi didelį potencialą išgauti maksimalią naudą su minimaliu atliekų kiekiu iš biologinių atliekų. Biologinių atliekų valorizacijai tenka vienas iš kertinių vaidmenų žiedinėje ekonomikoje, nes tai suteikia vertę toms gamybos atliekoms, kurios kitu atveju liktų bevertės.

VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto prof. dr. Vlada Vitunskienė siūlo iškastinių išteklių perdirbimą sutelkti didesnio mąsto gamyklose pramoninėse regionuose, o vietinių biologinių atsinaujinančių išteklių ir bioatliekų perdirbimą pritaikyti nedidelio mąsto gamybose kaimo vietovėse.

Vaizdo įrašai sukurti ir pagaminti pagal Kaimo tinklo projektą Nr. PLKT-KK-22-3-04243-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

www.zum.lt, www.vdu.lt