Biotechnologijų ir chemijos įmonės „Nando“ paskata VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto studentams – keturios vardinės stipendijos ir kvietimas bendradarbiauti | VDU Žemės ūkio akademija

Biotechnologijų ir chemijos įmonės „Nando“ paskata VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto studentams – keturios vardinės stipendijos ir kvietimas bendradarbiauti

Biotechnologijas bei chemijos produktus kuriančioje ir į 15 pasaulio šalių produkciją eksportuojančioje lietuviško kapitalo įmonių grupėje „Nando“ dirba itin stipri mokslo tyrėjų komanda. Įmonė nuolat aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos mokslo įstaigose dirbančiais mokslininkais.

UAB „Nando“ direktoriaus, JAV Silicio slėnyje įsikūrusio akseleratoriaus „The Alchemist accelerator“ alumno Justino Taruškos įsitikinimu, verslo ateities sėkmę lems šiandienos studentų žinios bei kompetencijos. Tad bendradarbiavimo lauką su VDU Žemės ūkio akademija plečianti įmonė įsteigė keturias vardines 500 Eur dydžio stipendijas  Agronomijos fakulteto studentams, kurios, tikimasi, paskatins jaunuolius nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų.

Verslas atveria naujas galimybes tobulinti studijų procesą

VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto dekanė doc. dr. Aida Adamavičienė atkreipia dėmesį, kad universiteto mokslininkai ir iki šiol aktyviai bendradarbiavo su UAB “Nando” atlikdami mokslinius tyrimus, tačiau nuo šiol planuojama į šį procesą aktyviai įtraukti ir studentus.

„Agronomijos fakulteto studentams atsiveria naujos galimybės aukšto technologinio lygio įmonėje atlikti  profesinės veiklos praktikas, šių praktikų metu gauti puikias rekomendacijas ir galbūt pradėti karjeros kelią, rinktis įmonei aktualias temas baigiamiesiems darbams. Taip pat tikimės  UAB „Nando“ specialistų paskaitų Agronomijos fakulteto visų pakopų studentams bei įmonės atstovų dalyvavimo mūsų baigiamųjų darbų gynimo komisijų darbe. Šiuo metu įmonė „Nando“ kuriasi naujose moderniose patalpose, tad labai džiaugiamės, kad studentams galėsime parodyti, kaip kuriami ir gaminami inovatyvūs produktai bei koks yra visos įmonės veiklos modelis. Tikiu, kad universiteto ir verslo bendradarbiavimas skatins šiuolaikinį  jaunimą rinktis studijas, susijusias su veikla agrosektoriuje“, – bendradarbiavimo su įmone „Nando“ planus bei tikslus atskleidžia A. Adamavičienė.

Bendradarbiavimas naudingas abiem pusėms

UAB „Nando“ direktoriaus J. Taruškos  teigimu, įmonė nuolat plečia savo profesionalų komandą ir yra atvira išsilavinusiems, tarpdisciplininių žinių ir kompetencijų įgijusiems jauniems žmonėms. Todėl didinant bendradarbiavimo lauką tikimasi, kad jis bus naudingas abiem pusėms – ir įmonei, ir VDU Žemės ūkio akademijai.

Pasak  UAB “Nando” direktoriaus, pastaraisiais metais didelė įmonės veiklos dalis yra orientuota į produktų kūrimą, tobulinimą bei jų pardavimus žemės ūkiui – nuo augalininkystės iki gyvulininkystės sričių. Įmonė technologijų klausimais teikia konsultacijas ūkininkams, distributoriams ir tiekėjams Vakarų Europoje. Šiuo metu rinkai siūlomos keturios produktų, skirtų žemės ūkiui grupės: paviršiaus aktyviosios medžiagos, mikrobiologiniai produktai augalininkystei, gyvulininkystei, cheminių trąšų gamintojams ir kitoms pramonės šakoms, biostimuliantai.

Taruška atkreipia dėmesį, kad įmonės “Nando” produktai tiesiogiai padeda spręsti pastaruoju metu aštrėjančias aplinkosaugos problemas – naudojant paviršiaus aktyviąsias medžiagas efektyviau išnaudojamas vanduo bei pesticidai, mišiniai tampa efektyvesni, ir tai ūkininkams gerokai sutaupo sąnaudų. ES išsikeltą uždavinį mažinti žemės ūkyje naudojamų cheminių trąšų kiekius padeda spręsti mikrobiologiniai produktai, skirti dirvožemiui bei efektyviam augalų maisto medžiagų pasisavinimui.

Ateities verslą kurs mokslininkai

„Suprantama, tokių rezultatų be mokslo indėlio niekada nebūtume pasiekę. Todėl bendradarbiaujame su šalies ir užsienio universitetuose, tyrimų centruose, tarp jų ir su Vytauto Didžiojo universitete, dirbančiais tyrėjais. Su jais drauge vykdome net keletą ES finansuojamų projektų, atliekame įvairius tyrimus komerciniais pagrindais, taip pat prisidedame ir prie VDU magistrų ir doktorantų tyrimų savo žiniomis ir kompetencijomis, konsultuojame, sudarome sąlygas  naudotis įranga ir atlikti tyrimus mūsų įmonės tyrimų centre.

Tikimės, kad įsteigtos stipendijos paskatins ir jaunuosius kolegas dalyvauti mokslinėje veikloje, o ateityje galbūt rinktis ir tyrėjo kelią, nes į inovacijų kūrimą besiorientuojantiems verslams tokių profesionalų ateityje reikės vis daugiau“, – įsitikinęs J. Taruška.

Pretenduoti į UAB „Nando“ įsteigtas 500 Eur dydžio vienkartines stipendijas  gali VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto pirmosios pakopos Agronomijos studijų programos studentai, kurių  paskutinių dviejų semestrų mokymosi galutinių rezultatų svertinis vidurkis buvo ne mažesnis kaip 8 balai. Pageidautina, kad studentas turėtų pasiekimų mokslinėje bei visuomeninėje veikloje. Pretendentų stipendijai gauti kandidatūras gali teikti grupių kuratoriai, dėstytojai, patys pretendentai.