BPF tarybos posėdyje išrinktas naujas tarybos pirmininkas

2019 m. rugsėjo 18 d. įvyko Bioekonomikos plėtros fakulteto tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi klausimai dėl tarybos narių pakeitimo, tarybos pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus rinkimų, studijų programų komitetų sudėčių tvirtinimo ir kt.

Posėdis buvo pradėtas nuo BPF tarybos narių vardinio sąrašo pakeitimų. Atstovais į BPF tarybą išrinkti nauji nariai iš Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto: doc. dr. R. Pakeltienė, doc. dr. R. Drejeris, prof. dr. V. Atkočiūnienė, kurie pakeitė iš tarybos išėjusius narius prof. dr. J. Čapliką, prof. dr. A. Gargasą, doc. dr. V. Pilipavičių.

Ilgamečiui tarybos pirmininkui prof. dr. J. Čaplikui išėjus į užtarnautą poilsį, vienas esminių posėdžio darbotvarkės klausimų buvo naujo BPF tarybos pirmininko rinkimai. Tarybos nariai tarybos pirmininke išrinko doc. dr. D. Makutėnienę, pirmininkės pavaduotoja – prof. dr. V. Aleknevičienę, tarybos sekretore – doc. dr. R. Pakeltienę.

Posėdyje taip pat buvo pristatytos pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų komitetų sudėtys. Fakulteto taryba pritarė pirmosios pakopos studijų programų pirmininkų kandidatūroms, kurios yra tokios: studijų programos Apskaita ir finansai – prof. dr. D. Zinkevičienė, Kultūros ir turizmo vadyba – doc. dr. R. Pakeltienė, Logistika ir prekyba – doc. dr. V. Tamulienė, Kaimo plėtros administravimas – prof. dr. V. Atkočiūnienė. Antrosios pakopos studijų programų pirmininkų kandidatūros yra: Apskaita ir finansai – prof. dr. V. Aleknevičienė, Kaimo plėtros administravimas – prof. dr. V. Atkočiūnienė, Verslo logistika – doc. dr. M. Vienažindienė, Žemės ūkio ekonomika – doc. dr. B. Vaznonis, Žemės ūkio verslo vadyba – lekt. dr. J. Zaleckienė, jungtinė studijų programa Agri-Food Business Management – doc. dr. R. Dapkus.. Fakulteto tarybos nariams posėdžio metu buvo paaiškinta, kad studijų programų komitetų sudėtis dekano teikimu akademijoje tvirtina kancleris.

Tarybos posėdyje svarstytas naujų narių delegavimas į Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu, Mykolo Romerio universitetu ir Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros komitetą. Nutarta deleguoti prof. dr. J. Žukovskį.

Posėdyje taip pat diskutuota dėl geriausio antros studijų pakopos baigiamojo darbo, teiktino Lietuvos jaunųjų mokslininkų geriausių darbų konkursui. Atrinktas Žemės ūkio ekonomikos studijų programos absolventės A. Dapkuvienės baigiamasis darbas tema „Tiesioginės paramos poveikis ūkių konkurencingumui“.

Sveikiname naująją BPF tarybos pirmininkę, pavaduotoją, sekretorę, naujus tarybos narius ir linkime šiais mokslo metais sklandaus bei rezultatyvaus darbo.