Dalyvavimas tarptautinėje finansų rinkų likvidumo konferencijoje Budapešte

Bioekonomikos tyrimų instituto direktorė profesorė Vilija Aleknevičienė lapkričio 14-15 dienomis dalyvavo Corvinus universiteto Budapešte organizuotoje 10-ojoje finansų rinkų likvidumo konferencijoje. Ji pristatė mokslinių tyrimų rezultatus tema „Kalendorinių anomalijų elgsena ir adaptyvios rinkos hipotezės testavimas Baltijos šalių akcijų rinkose“.

Pagrindinis konferencijos pranešėjas buvo Cornell SC Johnson koledžo profesorius Andrew Karolyi. Jis atvėrė finansų moksle dar netyrinėtą mokslinių tyrimų nišą – klimato finansus, pristatydamas pranešimą tema „Moksliniai tyrimai klimato finansų srityje: nepatogi tuštuma“ (angl. The State of Research on Climate Finance: An Inconvenient Void). Mokslininkas iškėlė diskusinį klausimą ar ir kaip klimato kaita ir globalus atšilimas paveiks finansų rinkas, kaip bus įkainojamas turtas ir kaip įmonės priiminės finansinius sprendimus?

Profesorius yra garsus mokslininkas finansų srityje: jis publikuoja straipsnius TOP3 finansų mokslo žurnaluose, yra geriausių mokslo žurnalų, tokių kaip Journal of Financial Economics, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance bei kitų asocijuotas redaktorius, 7 metus buvo žurnalo Review of Financial Studies redaktoriumi. Jis apdovanotas Fama prizu, gavęs W.F. Sharpe ir kitų vardinių apdovanojimų.

Konferencijoje pranešimus skaitė mokslininkai iš JAV, Brazilijos, Australijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Vokietijos, Vengrijos ir kitų šalių. Pranešimų tematika buvo įvairi, tačiau jungiamoji grandis siaurai specializuota: finansų rinkų likvidumas. Pranešėjai pristatė teorinius modelius ir empirinių tyrimų rezultatus akcijų, obligacijų, valiutų ir kriptovaliutų rinkose, pateikė moksliškai pagrįstas bankų likvidumo didinimo galimybes. Konferencijoje pora pranešimų buvo skirta žaliesiems finansams: apie tai, kaip bus finansuojama mažai anglies dioksido į aplinką išskirianti ekonomika bei kaip ESG veiksniai veikia tarptautinę akcijų rinką.

Verta akcentuoti tai, kad finansų mokslo pasaulį yra užkariavę vyrai. Pirmąją konferencijos dieną iš 11 mokslinių pranešimų tik 2 pristatė moterys: lietuvė ir vokietė. Prof. Andrew Karolyi teigimu, JAV universitetuose moterys mokslininkės ekonomikos ir finansų srityje sudaro tik apie 15-20 proc.

Konferencijos organizatoriai maloniai nustebino, pakviesdami mane vietoj stendinio pranešimo padaryti žodinį. Anot jų, įprastai būna atvirkščiai. Taigi, belieka tik spėlioti, ar organizatorius sudomino tema, ar taip jie bandė spręsti lyčių nelygybės klausimą 🙂

Dalyvavimas šioje konferencijoje vertė pasitempti, pasiruošti diskutuoti su pasaulinio lygio mokslininkais ne tik finansų, bet ir ekonometrikos srityje.

11-oji finansų rinkų likvidumo konferencija numatoma 2020 m. lapkričio 26-27 d.