Dėl VDU ŽŪA tarybos sudarymo

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto statuto 59 punktu, VDU Žemės ūkio akademijos nuostatų (senato nutarimas Nr.1-2, 2019-01-31) 16 punktu ir VDU ŽŪA tarybos sudarymo ir narių atšaukimo tvarkos aprašo (senato nutarimas Nr.1-3, 2019-01-31) 14 punktu, skelbiu, kad VDU Žemės ūkio akademijos tarybos sudarymo terminas yra nuo 2019 m. vasario 1 d. iki vasario 15 d.

Tarybos sudarymo aprašą ir jo priede nurodytas kvotas rasite čia

Prof. Rimantas Velička