EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė | VDU Žemės ūkio akademija

EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) iniciatyva organizuojama „EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė“, kuri vyks š. m. rugsėjo 24 d. renginio „Inno panorama 2022“ metu.

EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugės tikslai:–       sutelkti ir pasidalinti EIP veiklos grupių gerąja patirtimi;–       išdiskutuoti prioritetines tyrimų kryptis ir poreikį žemės ūkio inovacijoms;–       susitarti dėl naujų, partneryste grįstų, projektinių iniciatyvų. Renginys yra nemokamas ir atviras visoms (naujoms ir projektus užbaigusioms) EIP veiklos grupėms.

Į renginį kviečiame registruotis užpildžius REGISTRACIJOS ANKETĄ.

Daugiau informacijos: zivile.cerniauskiene@vdu.lt

Organizatoriai: VDU ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centro Socialinės partnerystės skyrius

Konferencija „EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė“ vykdoma pagal Kaimo tinklo projektą „Komunikacijos priemonių, skirtų didinti visuomenės informuotumą apie KPP ir jos aktyvesnį įsitraukimą į kaimo plėtros procesus, įgyvendinimas“ NR. PLKT-22-1-01055-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Pr​ojektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.