Ekologinė žemdirbystė – nauda ir galimybės | VDU Žemės ūkio akademija

Ekologinė žemdirbystė – nauda ir galimybės

Lyginant pirmus ekologinės žemdirbystės žingsnius Lietuvoje ir šiandieninę situaciją žemės ūkio sektoriuje, skirtumai akivaizdūs ir nuteikiantys pozityviai. Mokslininkų kuriamos inovacijos, ūkininkų patirtis, bendradarbiaujant gimstančios naujos idėjos ir sprendimai, palankesnis finansavimas ir nuolat auganti ekologinės produkcijos paklausa prisideda prie nuolat augančios ekologinės žemdirbystės plėtros. Apie situaciją prieš du dešimtmečius ir dabar, numatomas perspektyvas kalba Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) klasterio „Žaliasis intelektas“ nario Agroekologijos centro vadovas doc. dr. Juozas Pekarskas, patirtimi dalijasi ir jau bene du dešimtmečius veikiančio ekologinio ūkio savininkas Valentinas Genys.

Interviu sukurti ir pagaminti pagal Kaimo tinklo projektą Nr. PLKT-KK-22-2-03627-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

www.zum.lt, www.vdu.lt