Ekspertės žinia verslo įmonėms: didinkite dėmesį rinkodarai ir komunikacijai

Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto doc. dr. Jolita Greblikaitė

Dėl COVID – 19 pandemijos ir paskelbto karantino verslo įmonėms kilo daug įvairių sunkumų sprendžiant veiklos organizavimo klausimus. Todėl siekiant išgyventi krizinį laikotarpį ir planuoti ateitį dabar ypač svarbu pasirinkti efektyvias rinkodaros ir komunikacijos priemones bei išvengti klaidų bendraujant su klientais.

Šiuo metu svarbiausia, kad įmonė apie savo veiklą viešojoje erdvėje pateiktų kuo išsamesnę informaciją: koks karantino sąlygomis yra jos darbo laikas, kaip organizuojama veikla, kas pasikeitė, kokiais būdais bendraujama su klientais sprendžiant kylančius klausimus, susijusius ne tik su prekių ar paslaugų pardavimu, pristatymu, bet ir, pavyzdžiui, su garantiniu aptarnavimu, grąžinimu ir pan. Šią informaciją tikslinga vizualiai pateikti  vietose, kuriose  šiuo metu vyksta ar iki karantino vyko įmonės veikla (parduotuvėse, klientų aptarnavimo centruose) bei kuo aktyviau išnaudoti įmonės naudojamus virtualius kanalus. Kiek įmanoma, kuo daugiau įmonės veiklos dabar reikėtų perkelti į skaitmeninę erdvę.

Taip pat labai svarbu informuoti klientus, kad įmonės veikla vykdoma saugiai, t. y. laikantis visų rekomenduojamų darbo ir visuomenės sveikatos saugos taisyklių ir kad įmonėje pirkti prekes ar paslaugas padidintos rizikos nėra.

Tais atvejais, kai įmonėje atsiranda prekių pristatymo trukdžių, būtina klientus apie tai informuoti kuo anksčiau. Jei pagal anksčiau nusistovėjusią tvarką dėl to klientams nebūdavo skambinama telefonu ar rašoma žinutė, šiuo metu tikslinga pasitelkti visas įmanomas informavimo priemones, kad žinia klientą pasiektų kuo operatyviau ir jis nepasijustų įmonei nesvarbus ir nuviltas.

Jei įmonėje nustatomas užsikrėtimo COVID – 19 atvejis ir kyla pavojus virusui išplisti, nevalia bandyti šią situaciją nuslėpti. Priešingai – būtina labai aiškiai informuoti, kaip problema išspręsta ir kokių priemonių imtasi likviduojant jos padarinius.

Įmonės kainų politika šiuo metu turėtų būti kuo lankstesnė. Nereikėtų be ypatingai svarbios priežasties kainų kelti, net jei pardavimai ima mažėti. Reikėtų pagalvoti apie tai, kad krizė baigsis, o vartotojai savo neigiamą patirtį bus įsiminę ilgam.  Dabar efektyvu būtų paieškoti savo veiklos ar produktų pranašumų ir dar labiau juos išryškinti, pademonstruoti, kuo šie pranašumai žmonėms aktualūs kriziniu laikotarpiu. Patartina nauja akimi įvertinti turimą asortimentą ir iš jo išskirti tą prekių ar paslaugų paketą, kuris šiuo metu galėtų būti paklausiausias.

Reikėtų apgalvoti ir kuo lankstesnes prekių pristatymo sąlygas bei pasvarstyti, ar tikrai visos šios veiklos grandies galimybės jau išsemtos.

Šiuo metu įmonė kaip niekada anksčiau turėtų nelikti abejinga įvairioms socialinėms iniciatyvoms – net ir nedidelė tokia iniciatyva padeda ne tik išsaugoti esamus klientus, bet ir pritraukti naujų.