EWA vardinė stipendija studentų inžinerinių kompetencijų ugdymo skatinimui

 

AB „EAST West Agro“ skiria dvi vienkartines vardines stipendijas Žemės ūkio inžinerijos fakulteto pirmosios pakopos nuolatinių studijų trečio ir ketvirto kurso studentams.

Vienkartinės vardinės stipendijos dydis 290 Eur. Stipendija skiriama vienam trečio kurso ir vienam ketvirto kurso Žemės ūkio mechanikos inžinerijos, Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos arba Transporto inžinerijos studijų programų studentams.

Studentai norintys dalyvauti konkurse vienkartinei vardinei stipendijai gauti iki 2020 metų vasario 10 dienos elektroniniu paštu info@ewa.lt  pateikia:

  • Paraišką stipendijai gauti (pildoma dekanate);
  • Motyvacinį laišką;
  • Papildomai gali atsiųsti instituto direktoriaus pasirašytą rekomendaciją.

Kandidatai vertinami pagal paskutinės sesijos specialybės dalykų vidurkį, bei paskutinį užsienio kalbos egzamino įvertinimą. Pirmenybė teikiama studentams kilusiems iš kaimo vietovės.

Jei turėsite klausimų – kreipkitės 8-662-41474

 

Rinkodaros vadovas  Skomantas Rukuiža