Apie fakultetą

1946 m. birželio 25 d. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įsteigtas Inžinerinių mokslų fakultetas, kuriame pradėti rengti hidromelioracijos, žemėtvarkos ir žemės ūkio mechanizacijos specialybių inžinieriai. Ši diena – oficiali fakulteto įsteigimo data. Pirmoji fakulteto buveinė – Kauno mieste Laisvės alėjos ir Daukanto gatvių kampiniame pastate. Fakultetą sudarė trys katedros: Melioracijos, Fizikos ir Geodezijos. Kiek vėliau įkurtos Hidroįrengimų, Žemėtvarkos, Inžinerinių konstrukcijų katedros. 1964 m. fakultetas buvo perkeltas į Noreikiškes. Auditorijos ir laboratorijos buvo įrengtos centriniuose rūmuose. 1977 m. fakultetas persikėlė į dabartinius III rūmus, 1983 m. atidarytas ir naujas laboratorinis korpusas