II pakopos studijų baigiamasis darbas | VDU Žemės ūkio akademija

II pakopos studijų baigiamasis darbas

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis metodiniais nurodymais.

Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrosios tvarkos aprašas

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

Rekomenduojama santraukos anglų kalba forma

Magistrantūros studijų studentai iki gegužės 18 d.  pateikia  baigiamąjį darbą į Universiteto mokslo valdymo sistemos talpyklą. Instrukciją rasite čia.

Vadovo atsiliepimo forma

Recenzijos forma

Konferencija „Jaunasis mokslininkas 2021“