II pakopos studijų baigiamasis darbas

Baigiamojo darbo gynimo datos

Institutuose:

Hidrotechninės statybos inžinerijos institute – 2019 m. gegužės 20 d. 10 val. (324 aud.)

Vandens išteklių inžinerijos institute – 2019 m. gegužės 20 d. 13 val.

Žemėtvarkos ir geomatikos institute – 2019 m. gegužės 6-7 d. 9 val. (427 aud.)

Viešas gynimas – birželio 3 d. 9 val. 324 a. (Hidrotechninės statybos inžinerijos studentams) ir birželio 3 – 4 d. (Žemėtvarkos studentams)

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis metodiniais nurodymais.

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

Rekomenduojama santraukos anglų kalba forma

Studentas turi būti užpildęs 2 baigiamojo darbo autorystės deklaracijos egzempliorius (vienas atiduodamas dekanatui, kitas – įsegamas darbo gale).

Magistrantūros studijų studentai iki viešojo gynimo datos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms  pateikia  ETD darbą į VDU CRIS. Instrukciją rasite čia.