II pakopos studijų baigiamasis darbas

Institutiniai gynimai:

Žemėtvarkos ir geomatikos institute – gegužės 19 (nuolatinių studijų studentai ir studentai įstoję iki 2016 m. imtinai) ir gegužės 20 d. (ištęstinių studijų studentai)

Hidrotechninės statybos inžinerijos institute – gegužės 19 d.

Vandens išteklių inžinerijos institute – gegužės 20 d.

Vieši gynimai:

Žemėtvarkos programa – birželio mėn. 11 d. 9:00 (nuolatinių studijų studentai ir studentai įstoję iki 2016 m. imtinai) ir birželio 12 d. 9:00 (ištęstinių studijų studentai)

Hidrotechninės statybos inžinerijos programa – birželio mėn. 12 d. 8:30

 

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis metodiniais nurodymais.

Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrosios tvarkos aprašas

Baigiamojo darbo viršelio ir gynimo komisijos formos:

Rekomenduojama santraukos anglų kalba forma

Magistrantūros studijų studentai iki birželio 1 d.  pateikia  baigiamąjį darbą į Universiteto mokslo valdymo sistemos talpyklą. Instrukciją rasite čia.

Recenzijos forma institutiniam gynimui.

Vadovo atsiliepimo forma

Oponento atsiliepimo forma