Studijų programų komitetai

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete vykdomų bakalauro studijų  programų komitetai

Vandens ir žemės inžinerija 6121EX011
1. Dr. Arvydas Povilaitis, pirmininkas VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto direktorius, profesorius
2. Dr. Algirdas Radzevičius VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto  direktorius, docentas
3. Dr. Jolanta Valčiukienė VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė, docentė
4. Dr. Vilimantas Vaičiukynas VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas
5. Dr. Gražina Žibienė VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto  docentė
6. Daiva Juknelienė VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorė
7. Kazys Maksvytis VĮ Registrų centras Registrų tvarkymo direktorius
8. Aurelijus Rimas VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, laivybos direktorius
9. Erikas Kėvišas Pirmosios pakopos Žemėtvarkos studijų programos 3 kurso studentas
Hidrotechninės statybos inžinerija 6121EX026
1. Dr. Petras Punys, pirmininkas VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto profesorius
2. Dr. Antanas Dumbrauskas VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas
3. Dr. Vincas Gurskis VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentas
4. Dr. Algis Kvaraciejus VŪŽF dekanas, Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas
5. Dr. Kazys Sivickis Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas
6. Dr. Rytis Skominas VŪŽF prodekanas, Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentas
7. Dr. Gražina Žibienė VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentė
8. Tautvydas Umbrasas Pirmosios pakopos Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programos 4 kurso studentas
Žemėtvarka 6121EX030
1. Dr. Virginija Gurskienė, pirmininkė VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto docentė
2. Dr. Audrius Aleknavičius VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto profesorius
3. Dr. Donatas Jonikavičius VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto docentas
4. Kazys Maksvytis VĮ “Registrų centras” Registrų tvarkymo direktorius
5. Dr. Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė KTU Statybos ir architektūros fakulteto lektorė, VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto docentė
6. Dr. Jolanta Valčiukienė VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė, docentė
7.  Erikas Kevišas Pirmosios pakopos Žemėtvarkos studijų programos 3 kurso studentas

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete vykdomų magistrantūros studijų  programų komitetai

Hidrotechninės statybos inžinerija 6211EX027
1. Dr. Petras Punys, pirmininkas VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto profesorius
2. Dr. Antanas Dumbrauskas VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas
3. Dr. Vincas Gurskis VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentas
4. Dr. Algis Kvaraciejus VŪŽF dekanas, Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas
5. Dr. Kazys Sivickis Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas
6. Dr. Rytis Skominas VŪŽF prodekanas, Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentas
7. Dr. Gražina Žibienė VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentė
8. Tautvydas Umbrasas Pirmosios pakopos Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programos 4 kurso studentas
Žemėtvarka 6211EX028
1. Dr. Virginija Gurskienė (pirmininkė) VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto docentė
2. Dr. Audrius Aleknavičius VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto profesorius
3. Dr. Donatas Jonikavičius VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto docentas
4. Kazys Maskvytis VĮ “Registrų centras” Registrų tvarkymo direktorius
5. Dr. Arvydas Povilaitis VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto direktorius, profesorius
6. Dr. Jolanta Valčiukienė VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė, docentė
7.  Erikas Kevišas Pirmosios pakopos Žemėtvarkos studijų programos 3 kurso studentas