„Innofood Hub“ forumas „Vertės kūrimo inovacijos plėtojant biologiškai vertingų produktų trumpąsias tiekimo grandines ir vietos rinkas“ | VDU Žemės ūkio akademija

„Innofood Hub“ forumas „Vertės kūrimo inovacijos plėtojant biologiškai vertingų produktų trumpąsias tiekimo grandines ir vietos rinkas“

Baigiamas įgyvendinti EIP veiklos grupės „Innofood Hub“, vienijančios Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) ir partnerių tyrėjus bei konsultantus, projektas „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“, kurio tikslas – sukurti savireguliacijos pagrindu funkcionuojantį inovacijų diegimo ir sklaidos modelį, skirtą spartinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių formavimą ir vietos rinkų plėtrą.

Maloniai kviečiame dalyvauti projekto baigiamajame renginyje – forume (konferencijoje) „Vertės kūrimo inovacijos plėtojant biologiškai vertingų produktų trumpąsias tiekimo grandines ir vietos rinkas“, kuris vyks 2022 m. rugsėjo 21 d. (trečiadienį) Zyplių dvare, Šakių r.

Forumo (konferencijos) programa 

REGISTRACIJA

Pavadinimas: „Vertės kūrimo inovacijos plėtojant biologiškai vertingų produktų trumpąsias tiekimo grandines ir vietos rinkas“
Data: 2022 m. rugsėjo 21 d.
Laikas: 9.00 – 17.00 val.
Vieta: Zyplių dvaras, Tubelių kaimas, Lukšių seniūnija, Šakių rajonas

Kontaktai:
Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė
vilma.atkociuniene@vdu.lt
+370 682 14169

Kviečiame dalintis kvietimu ir programa, prašome pakviesti ūkininkus, VVG, kaimo/miesto bendruomeninių, seniūnijų ir kitų vietos organizacijų bei verslo atstovus, studentus ir kitus interesantus bei dėkojame už partnerystę.

Renginio organizatoriai:
EIP veiklos grupė „Innofood Hub“
Grupės veikla Facebook paskyroje
Grupės internetinė svetainė

Forumas remiamas projekto Nr. 35BV-KK-18-1-06620-PR001, kuris finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.