Inopanorama – seminarų vaizdo peržiūra | VDU Žemės ūkio akademija

Inopanorama – seminarų vaizdo peržiūra

10.00 – „Augalų apsaugos produktų taikymas kintama norma naudojant proksimalinius jutiklius“
M.Kazlauskas, I. Bručienė, VDU Žemės ūkio akademija;
V. Karvelis, Agricon.

10.00 – „Ginčai dėl žemės. Žemės perleidimo mokesčiai“
A. Miceikienė, VDU Žemės ūkio akademija;
M.Šimonis, A. Pasvenskienė, Vytauto Didžiojo universitetas; Advokatų kontora Šimonis ir partneriai.
Žiūrėti seminaro įrašą

10.00 – „Žemės ūkio atsparumo didinimas diegiant agrarinės miškininkystės ir neigiamos CO2 emisijos technologijas“
R. Čiūtas, E. Zvicevičius, VDU Žemės ūkio akademija;
V. Araminienė, Č. Bobinas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.
Žiūrėti seminaro įrašą

11.00 – „Skaitmeninė žaladarių kontrolė – nuo žinių iki sprendimų!“
I. Rimkevičienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

11.00 – „Siauralapio gauromečio (Chamerion angustifolium (L.) Holub)) panaudojimo galimybės Lietuvoje ir užsienyje“
M. Lasinskas, E. Jarienė, VDU Žemės ūkio akademija.

12.00 – „Pieno ūkių tvarumas“
J. Greblikaitė, R. Bleizgys, R. Rakštys, VDU Žemės ūkio akademija.

13.00 – „Pieno ūkių moduliai, jų aplinkosauginis, technologinis ir ekonominis vertinimas“ 
J. Greblikaitė, R. Bleizgys, R. Rakštys, R. Šadzevičius, VDU Žemės ūkio akademija.
Žiūrėti seminaro įrašą

13.00 – „Pirminės rekomendacijos laukinių gyvūnų mėsos perdirbėjui“
J. Stankevičiūtė, VDU Žemės ūkio akademija.

13.00 – „Startuoliai ir pumpurinės įmonės: programa ir praktinė patirtis“
A. Ragauskaitė, I. Adamonytė, E. Samys, VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras.

13.00 – „Bioekonomikos politikos kryptys žemės ūkio ir maisto sektoriuje 2020-2027 m.
D. Miniataitė, LR Žemės ūkio ministerija.

14.00 – „Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, akcizų lengvatos“
A. Miceikienė, VDU Žemės ūkio akademija.

14.00 – „Alyvų klampos mažėjimo tendencijos, jų įtaka mašinų darbui“
R. Kreivaitis, M. Gumbytė, VDU Žemės ūkio akademija.
Žiūrėti seminaro įrašą

14.00 – „Šiuolaikinio ūkio dirvožemio kokybės vertinimas ir gerinimas“ 
J. Aleinikovienė, V. Bogužas, A.Jakutis, VDU Žemės ūkio akademija.
Žiūrėti seminaro įrašą

15.00 – „Žvilgsnis į Baltijos jūros ateitį“
L. Česoniene, D. Šileikienė, M. Dapkienė, VDU Žemės ūkio akademija.

15.00 – „Purškimo priedai žemės ūkiui“
E. Zaleckas, V. Paulauskas, E. Sendžikienė, VDU Žemės ūkio akademija.

 Rugsėjo 25 d. (penktadienis)

 

10.00 – „Biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainos kalkuliavimo ypatumai rengiant finansines ir mokestines ataskaitas“
D. Zinkevičienė, D. Juočiūnienė, N. Stončiuvienė, VDU Žemės ūkio akademija.
Žiūrėti seminaro įrašą

10.00 – „Kmynų auginimas daugianariuose pasėliuose“
A. Marcinkevičienė, A. Rudinskienė, VDU Žemės ūkio akademija.
Žiūrėti seminaro įrašą

10.00 – „Apskaita ir finansai ne buhalteriams: ką reikia žinoti teikiant dokumentus buhalteriui?
E. Besusparienė, VDU Žemės ūkio akademija.
Žiūrėti seminaro įrašą

10.00 – „Svarbiausi uždaviniai siekiant užtikrinti vietos maisto rinkų plėtrą ir atsparumo didinimą
V. Atkočiūnienė, R. Čiūtas, VDU Žemės ūkio akademija;
D. Serafinas, UAB „Kvalitetas“.
Žiūrėti seminaro įrašą

10.00 – „Europos misija sveikam dirvožemiui ir maistui
Z. Kriaučiūnienė, R. Pupalienė, VDU Žemės ūkio akademija;
A. Grand, Grand Farm (Austrija).
Žiūrėti seminaro įrašą

11.00 – „Kooperatyvų ir gamintojų organizacijų plėtros priemonės
J. Žukovskis, VDU Žemės ūkio akademija;
J. Ramanauskas, Klaipėdos universitetas;
A. Lingytė, UAB „Corner Case Technologies“.
Žiūrėti seminaro įrašą

11.00 – „Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centras – į ūkį žiūrime kitu kampu“
L. Šapranauskas, G. Klevinskas, V. Gudaitis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
Žiūrėti seminaro įrašą

11.20 – „Apskaita ir finansai ne buhalteriams: kaip valdyti finansus ir vertinti investicijas?
V. Aleknevičienė, VDU Žemės ūkio akademija.
Žiūrėti seminaro įrašą

11.00 – „Kmynų alelopatinis poveikis daugianario pasėlio augalams“
R. Čepulienė, Z. Kriaučiūnienė, A. Marcinkevičienė, VDU Žemės ūkio akademija.
Žiūrėti seminaro įrašą

13.00 – „Karvidžių projektavimas ir eksploatacija: galimybės ir problemos“
R. Bleizgys, V. Naujokienė, VDU Žemės ūkio akademija;
Z. Medingis, LR Žemės ūkio ministerija.

14.00 – „Trichoderma – dažniausiai žemės ūkio biostimuliantuose sutinkamas grybas“
N. Maršalkienė, VDU Žemės ūkio akademija.

14.00 – „Vynuogininkystė Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos“
A. Ramaškevičienė, VDU Žemės ūkio akademija.
Žiūrėti seminaro įrašą

14.00 – „Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei kitų darbuotojų perspektyvinis poreikis ir jo kokybiškas tenkinimas sąveikaujant aukštojo mokslo ir profesinio rengimo institucijoms“
R. Dapkus, J. Čaplikas, J. Zaleckienė, R. Mičiulienė, J. Bučaitė-Vilkė, VDU Žemės ūkio akademija; Lietuvos regioninių tyrimų institutas.
Žiūrėti seminaro įrašą

15.00 – „Medaus, vaisių ir uogų sulčių fermentacijos galimybės“
A. Ramaškevičienė, VDU Žemės ūkio akademija.
Žiūrėti seminaro įrašą