Iškilmingi medžioklės rago šaukiniai dekano profesoriaus Edmundo Bartkevičiaus garbei | VDU Žemės ūkio akademija

Iškilmingi medžioklės rago šaukiniai dekano profesoriaus Edmundo Bartkevičiaus garbei

Spalio 29 d. VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto bendruomenė surengė istorinį renginį, koks vėl galėtų įvyksti ne anksčiau nei po 21 metų. Būtent tiek laiko šio fakulteto dekano pareigas ėjęs prof. dr. Edmundas Bartkevičius jas iškilmingoje aplinkoje perdavė  kolegai prof. dr. Vitui Marozui. Renginio metu atskleistas ilgamečio dekano profesinės veiklos kelias tik dar kartą patvirtino, kiek neįtikėtinai daug vienos asmenybės atsakomybė ir pasišventimas gali duoti Lietuvai. Padėkos žodžius tarę šalies valdžios institucijų vadovai,  kolegos, buvę ir esami studentai E. Bartkevičiui linkėjo lietuviško ąžuolo stiprybės ir kūrybinio įkvėpimo rašant savo kaip miškininko, mokslininko, pedagogo, visuomenininko, Lietuvoje vienintelio unikalaus fakulteto vadovo prisiminimų knygą.

Simboliška, kad Seimo pirmininkės ir aplinkos ministro padėkas už atsakomybę telkiant miškininkystės profesionalus kilniam tikslui  E. Bartkevičiui įteikė du jo studentai – šiuo metu Seimo narys Justinas Urbonavičius ir Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas dr. Nerijus Kupstaitis, savo dekaną patikinę, kad jo išugdytos kartos rankose Lietuvos miškai yra saugūs. Už tėvišką rūpestį, pagarbą kiekvienam studentui profesoriui dėkojo ir MEF absolventas VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis kolegai E. Bartkevičiui linkėjo tvirtybės, o jo iki šiol vadovautam fakultetui – veiklos tęstinumo.

VDU ŽŪA kanclerė prof. Astrida Miceikienė, vicekanclerė prof. Aušra Blinstrubienė, visų VDU ŽŪA fakultetų dekanai teigė, kad retas žmogus gali pasidžiaugti tokiais reikšmingais savo vieno darbinės veiklos etapo rezultatais. „Jūs rodėte pavyzdį amžiumi jaunesniems kolegoms dekanams, kaip reikia dirbti, telkti kolektyvą, kaip net į pačią sudėtingiausią situaciją galima žvelgti pozityviai“, – kolegų vardu  kalbėjo A. Miceikienė, linkėdama E. Bartkevičiui ir ateityje produktyviai tęsti mokslinę veiklą.

Padėkos žodžius už atsidavimą Lietuvos miškininkystei, mokslinį ir visuomeninį bendradarbiavimą ilgamečiam MEF dekanui tarė Valstybinės miškų tarnybos direktorius Karolis Mickevičius, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto direktorius dr. Marius Aleinikovas, buvęs MEF dekanas dr. Albinas Tebėra, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vadovas dr. Algis Gaižutis, VDU Gamtos mokslų fakulteto dekanas prof. Saulius Mickevičius, Kauno rajono mero pavaduotojas Antanas Nesteckis,  Kauno rajono Akademijos seniūnas Skirmantas Nominaitis, UAB „Start In” direktorė Daiva Ilgūnienė, įmonės „Kauno švara“ generalinis direktorius Saulius Lazauskas.

Fakulteto kolegos prof. Laima Česonienė, doc. Anželika Dautartė, prof. Gintas Mozgeris teigę, kad E. Bartkevičiaus patirtis kolegoms neįkainojama, priminė, kiek daug jėgų dekanui teko įdėti švietimo reformų sūkuriuose išsaugant Lietuvoje vienintelį unikalų Miškų ir ekologijos fakultetą.

Šventišką renginio nuotaiką išskirtiniu repertuaru padėjo kurti operos solistas Liudas Mikalauskas ir mežioklinių ragų ansamblio vadovas Andrius Pučinstas,

Miškininkystės studijas tuometėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje E. Bartkevičius pradėjo 1974 m. Dar studijuodamas įsidarbino laborantu.  Nuo 1979 m. balandžio 2 d. iki šiol E. Bartkevičius dirbo Miškų ir ekologijos fakultete. 1980 m. jis priimtas  į Botanikos instituto augalų fiziologijos aspirantūrą (vadovas Vaidotas Antanaitis), kurią 1993 m. sėkmingai baigė apgindamas agrarinių mokslų srities (miškotyros krypties) daktaro disertaciją.  Nuo 1983 m. dirbo pedagoginį darbą. 1994 m. tapo fakulteto prodekanu, o 2000 m. – dekanu, perėmęs pareigas iš ankstesniojo dekano dr. Albino Tebėros. E. Bartkevičius aktyviai dalyvavo Europos miškų tinklo, taip pat Europos universitetų Miškų fakultetų dekanų veikloje, vieną tokių susitikimų yra organizavęs VDU ŽŪA.

Profesorius ilgą laiką vadovavo Lietuvos miškininkų sąjungai, inicijavo  fakulteto bendradarbiavimą su verslo partneriais.  Prof. E. Bartkevičius yra daugiau kaip 50-ties mokslinių darbų autorius ir bendraautorius.