Jaunasis mokslininkas 2021 | VDU Žemės ūkio akademija

Jaunasis mokslininkas 2021

Šiais metais, balandžio 22 dieną, tradicinėje, kasmet VDU Žemės ūkio akademijoje vykstančioje, studentų mokslinių tyrimų rezultatų viešinimo konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2021“ pristatyta daugiau nei 240 pranešimų.

Sveikiname pranešėjus, žengusius dar vieną žingsnį tyrėjo keliu. Linkime nesustoti ir toliau kurti naujas žinias savo veikla prisidedant prie žaliojo kurso, tvarumo užtikrinimo dinamiškoje aplinkoje.

Darbo mokslinėse sekcijose metu atrinkti išskirtiniai pranešimai:

 

Agronomijos fakulteto mokslinėse sekcijose:

Agronomijos (specializacija – Augalininkystė) sekcija
SKIRTINGŲ ŽIEMINIO RAPSO VEISLIŲ AUGIMO BEI PASIRUOŠIMO ŽIEMOTI PALYGINIMAS
Mantas Mačėnas

Agronomijos (specializacija – Augalų apsauga ir mityba) sekcija
SKIRTINGŲ TARPINIŲ PASĖLIŲ MIŠINIŲ PRODUKTYVUMAS IR JŲ ĮTAKA DIRVOŽEMIO BIOLOGINĖMS SAVYBĖMS
Donatas Samaitis

Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos sekcija
DIDŽIOSIOS DILGĖLĖS (URTICA DIOICA L.) FENOLINIŲ JUNGINIŲ EKSTRAKCIJA
Miglė Vitkauskaitė

 

Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslinėse sekcijose:

Žemės ūkio ir viešojo sektoriaus ekonomikos sekcija
ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ EMISIJOS ŠALTINIAI IR VEIKSNIAI BALTIJOS ŠALIŲ ŽEMĖS ŪKYJE
Simona ŠVOILAITĖ

Apskaitos ir finansų sekcija
ATIDĖJINIŲ APSKAITOS METODIKOS YPATUMAI ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PARDAVIMO IR PASLAUGŲ SEKTORIUJE: PRAKTINĖ PATIRTIS
Tomas DILIŪNAS

Kaimo plėtros administravimo sekcija
KAIMO PLĖTROS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TOBULINIMO MODELIS
Karolina SONGAILĖ

Verslo logistikos (1) sekcija
ŽALIOSIOS LOGISTIKOS PRINCIPŲ RAIŠKOS DIDINIMO GALIMYBĖS: X ĮMONĖS ATVEJIS
Laura JEFIMOVAITĖ

Verslo logistikos (2) sekcija  
SUMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO SPRENDIMŲ ĮŽVALGOS KELIŲ TRANSPORTO SEKTORIUJE
Rytis PAULAUSKAS

Business Logistics & Agri-food Business Management Section
IMPROVEMENT IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Yash SINGH

Žemės ūkio verslo vadybos sekcija  
NAUJO PRODUKTO ĮVEDIMO Į RINKĄ STRATEGIJOS FORMAVIMAS: ORGANIZACIJOS „FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS A/S“ ATVEJIS
Beata SKINULYTĖ

 

Miškų ir ekologijos fakulteto mokslinėse sekcijose:

Miško produktyvumo sekcija
PABRADĖS KARINIO POLIGONO KETVIRTOS MIŠKŲ GRUPĖS BRANDŽIŲ PUŠYNŲ NAŠUMO TYRIMAI
Aurimas Valčiukas

Biologinės įvairovės sekcija
Miško buveinių stebėsena nuotoliniais tyrimų metodais
Monika  Redeckaitė

Miško ekosisteminių paslaugų sekcija
Kauno miesto parkų dažniausių ligų sukėlėjų įtaka medžių sveikatingumui
Augustė  Bartkevičiūtė

Laukinių gyvūnų populiacijų būklės sekcija
Lietuvoje registruotų didžiųjų kormoranų (Phalacrocorax carbo sinensis L.) judėjimo ypatumai
Vytautas Eigirdas

 

Vandens Ūkio ir žemėtvarkos fakulteto mokslinėse sekcijose:

Hidrotechnikos inžinerijos sekcija
KAUNO NUOTEKŲ VALYKLOS IŠLEISTUVO (PYPLIAI) NUOTEKŲ REŽIMO TYRIMAI HIDROTURBINŲ ĮRENGIMUI
Deividas Šilas

Žemėtvarkos sekcija
APSAUGINIŲ ŽELDINIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS TVARIŲ ŪKIŲ PROJEKTAVIMUI ŠIAULIŲ REGIONE
Orinta Vaitkutė

Nekilnojamo turto kadastro sekcija
ŠIAULIŲ MIESTO DALIES INŽINERINIŲ TINKLŲ IR STATINIŲ KOORDINAČIŲ TRANSFORMAVIMAS IR TIKSLUMO TYRIMAS
Akvilė Kanišauskaitė

 

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslinėse sekcijose:

Technologijų inžinerijos sekcija
PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ (CANNABIS SATIVA L.) TERMINĖS DEGRADACIJOS BEDEGUONINĖJE APLINKOJE TYRIMAI
Mažvydas Vazgys

Mechanikos inžinerijos sekcija
ORO SRAUTO GREIČIO ĮTAKOS LAŠELIŲ NUNEŠIMUI VĖJO TUNELYJE TYRIMAI
Tadas Jomantas

Energijos inžinerijos sekcija
MAŽOS GALIOS SAVONIJAUS ROTORIAUS VĖJO JĖGAINĖS TYRIMAS
Arnas Lukošius

Transporto mašinų inžinerijos sekcija
SANKRYŽOS FUNKCIONALUMO TYRIMAS
Vitoldas Vilčinskas

 

Nuotolinės konferencijos akimirkos:

AGRONOMIJOS SEKCIJA
(specializacija – Augalininkystė) 

 AGRONOMIJOS SEKCIJA
(specializacija – Augalų apsauga ir mityba)

AUGALINIŲ MAISTO ŽALIAVŲ KOKYBĖS IR SAUGOS SEKCIJA

 KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMO SEKCIJA

Miško ekosisteminių paslaugų sekcija