JAUNASIS MOKSLININKAS KAIMO VIETOVIŲ VYSTYMOSI VALDYMO LABIRINTUOSE

2020-04-24 sėkmingai įvyko Kaimo plėtros administravimo trečio kurso magistrantų konferencija „Jaunasis mokslininkas 2020“ nuotoliniu būdu. Konferenciją moderavo prof. Vilma Atkočiūnienė ir dokt. Ingrida Kazlauskienė. Nors ši pirmoji nuotolinė konferencija buvo iššūkiu tiek studentams, tiek moderatoriams, ji buvo įdomi, naudinga ir informatyvi visiems dalyviams. Konferencijoje sudalyvavo 9 magistrantai, iš jų 8 skaitė pranešimus savo baigiamojo darbo tema. Konferencija buvo lyg savo minčių ir idėjų patikrinimas – treniruotė prieš didžiąją gegužės 8 – tos pristatymų dieną. Magistrantai atlikdami tyrimus taikė įvairius mokslinio tyrimo metodus, buvo pasiruošę pristatymams, diskusijų metu turėjo galimybę įvertinti savo ir kolegų tyrimų rezultatus, perimti gerąją praktiką, pasimokyti iš blogosios ir sužinoti, ką dar reikia tobulinti jų baigiamuosiuose darbuose ir pristatymuose. Buvo pristatytos ypač aktualios kaimo plėtros vadybos temos: aplinkos apsaugos strategija Nigerijos kaimo vietovėse; vietos maisto sistemos, kaip socialinės inovacijos, kūrimo principai; elektroninės valdžios plėtra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje; Kauno rajono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo tobulinimo priemonės; jaunimo bendruomeninių organizacijų įgalinimas Raseinių rajono kaimiškose vietovėse; žemės ūkio rūmų darbuotojų įsitraukimo į darbą skatinančių veiksnių sistema; nevyriausybinio sektoriaus organizacijų darbuotojų motyvavimo gerinimas; Kauno rajono Ringaudų, Akademijos, Alšėnų seniūnijų socialinės infrastruktūros vystymo scenarijai.

Konferencijoje dalyvavo ir 2-ojo kurso magistrantė, kuri džiaugėsi galimybe prisijungti svečio teisėmis, pamatyti, kaip tokios konferencijos vyksta, sužinojo į ką reikia atkreipti dėmesį rengiant pranešimus, pasisėmė idėjų ir žinių. Tad kviečiame ir skatiname pranešimų nepristatančius studentus dalyvauti nuotolinėse konferencijose ir palaikyti kolegas, didinti savo žinių bagažą ir ruoštis savo iššūkiams.

Iššūkiai, kurie dar laukia magistrantų – skaidrių vizualizacijos ir turinio tobulinimas, baigiamųjų darbų tikslinimas ir tinkamas įrangos naudoti informacines technologijas paruošimas prieš konferenciją. Iššūkiai moderatoriams – įgyti AC platformos pokalbių kambario funkcijų valdymo, diskusijų vedimo nuotoliniu būdu įgūdžius. Iššūkiai atsakingiems darbuotojams už AC platformą – būti pasirengusiems konferencijų moderatoriams ir dalyviams padėti bet kuriuo metu išeiti iš kritinių situacijų.

Konferencijos diskusijų metu aptarėme ir jaunojo mokslininko vaidmenį, keldami klausimą – koks jis?. Dominavo pasisakymai, kad jaunojo mokslininko kelias sudėtingas, reikalaujantis daug pastangų ir darbo, beribis kaimo vietovių vystymosi valdymo tyrimų gilumu, bet įdomus ir prasmingas kelias. Ir, po konferencijos, linkime Kaimo plėtros administravimo studijų programos magistrantams kūrybiškumo, kantrybės tobulinant savo baigiamuosius darbus ir pristatymus, ruošiantis viešajam magistrantūros baigiamųjų darbų gynimui.

Vilma Atkočiūnienė, Ingrida Kazlauskienė