Kandidatai į VDU SA prezidento postą susitiks debatuose | VDU Žemės ūkio akademija

Kandidatai į VDU SA prezidento postą susitiks debatuose

Vasario 27 d., šeštadienį, 14 val., nuotoliniu būdu vyks kandidatų į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų atstovybės (SA) prezidento postą debatai. Debatuose jie prisistatys akademinei bendruomenei ir supažindins su savo tikslais bei idėjomis.

Kandidatai atsakys ir į studentų klausimus, kuriuos galite užduoti jau dabar platformoje www.slido.com, įvedus  grotažymę – #prezidentas. Tiesioginę debatų transliaciją galėsite stebėti VDU SA Facebook paskyroje.

Norą užimti VDU Studentų atstovybės prezidento postą išreiškė du kandidatai – Humanitarinių mokslų fakulteto doktorantas Žygimantas Menčenkovas ir tame pačiame fakultete studijuojanti bakalaurantė Ieva Vengrovskaja.

Ž. Menčenkovas savo veiklos gairėse išskyrė tris dalis: aprūpintų studijų link, demokratiška ir savarankiška studentų savivalda bei studentija nacionalinėje politikoje. „Reikia dar daug kur padirbėti. Turime siekti studentams kuo geresnių materialinių sąlygų. Taip sukursime jiems palankią terpę studijuoti ir užsiimti užklasine veikla,“ – savo motyvaciniame laiške teigia kandidatas.

Kandidato Ž. Menčenkovo veiklos gairės ir motyvacinis laiškas.

Ieva Vengrovskaja ir Žygimantas Menčenkovas (VDU SA nuotr.)

I. Vengrovskaja savo gairėse nusimatė šešias veiklos kryptis: studijų kokybės gerinimas, studentų atstovai, studentų mikroklimato stiprinimas, patikima ir atvira organizacija, atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu bei organizacijos finansinio stabilumo užtikrinimas. „Kandidatuodama į šį postą, suprantu, kad per vienerius metus kardinaliai pagerinti studijų kokybę ar socialinę dimensiją yra neįmanoma, tačiau noriu įsiklausyti į studentų lūkesčius ir bent mažais pokyčiais siekti palankesnės studijų aplinkos kiekvienam studentui,“ – motyvaciniame laiške dėsto kandidatė.

Kandidatės I. Vengrovskajos veiklos gairės ir motyvacinis laiškas.

Naujas VDU SA prezidentas bus renkamas kovo 12 d. ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu. Jį rinks VDU Studentų parlamentas.

VDU SA prezidentas vadovauja atstovybei ir veikia organizacijos vardu. Jis dalyvauja Rektorato, Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise, deleguoja studentų atstovus į universiteto valdymo organus, sudaro darbo grupes įvairiems klausimams spręsti ir atlieka kitas funkcijas numatytas Įstatuose.