Kompensacijos karo tarnybą atlikusiems studentams | VDU Žemės ūkio akademija

Kompensacijos karo tarnybą atlikusiems studentams

Kviečiame karo tarnybą atlikusius studentus teikti prašymus dėl kompensacijos už sumokėtą studijų kainą. Iki 2022 m. vasario 1 d. vyksta prašymų priėmimas dėl dalies studijų kainos kompensavimo asmenims, kurie atliko karo tarnybą.

Studentai, pretenduojantys į šią kompensaciją turi paštu atsiųsti Studentų reikalų departamentui karo tarnybos baigimo pažymėjimo ir asmens tapatybės dokumento notariškai patvirtintas kopijas. Dokumentus siųsti adresu: S. Daukanto g. 27-206, 44244, Kaunas.

Studentai turi atitikti šias sąlygas:

  1. Pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
  2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
  3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos iki 2015 m. balandžio 21 dienos
  5. visą studijų laikotarpį ar dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  6. neturi akademinių skolų.

2022 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2020 m. spalio 16 d. iki 2021 m. spalio 15 d. baigė:

  1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);
  2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
  3. antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.