Konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2022“: kurdami ateities pasaulį kuriame ir žemės ūkį | VDU Žemės ūkio akademija

Konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2022“: kurdami ateities pasaulį kuriame ir žemės ūkį

Gegužės 4-6 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) ir VDU Botanikos sode vyko 28-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2022“. Ši konferencija vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

Tardama sveikinimo žodį, 28-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga 2022“ plenarinio posėdžio metu VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė džiaugėsi jau ne vieną dešimtmetį organizuojamos tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga“ produktyvumu ir nuolat nustebinančiomis naujomis idėjomis. „Ši konferencija – 28-oji. Džiugu, kad per tiek metų konferencija neišsikvėpė – ji ir toliau vystoma bei plėtojama, prisijungiant naujiems mokslininkams ir kolektyvams. Šiais metais kaip niekada aktualūs visi trys žodžiai, kurie yra parašyti konferencijos pavadinime – žmogus, gamta, sauga. Pajautėme, koks saugumas yra svarbus. Manau, kad mokslininkai ir prie gamtos, ir prie žmogaus saugos gali prisidėti ir prisideda tikrai svariai. Šiuo metu, kai esame žaliojo susitarimo kryžkelėje ir nežinome – eiti pirmyn ar sustoti dėl politinių įvykių, ko gero mokslininkų žodis yra svarbiausias – ar žaliasis susitarimas duos naudą, ar vykstantys politiniai neramumai turės įtakos įgyvendinant žaliojo susitarimo tikslus. Į šiuos klausimus jūs ir atsakysite šios konferencijos metu, – kalbėjo kanclerė prof. dr. A. Miceikienė linkėdama produktyvios diskusijos, naujų idėjų ir kolektyvų susibūrimų ateities tyrimams. – Visi kartu mes kuriame ateities pasaulį, o visų pirma – ateities žemės ūkį“.

VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto dekano doc. dr. Rolando Domeikos teigimu, gausus konferencijos pranešėjų ir straipsnių skaičius įrodo, jog ši veikla – prasminga. „Džiugu, kad matomas šios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos augimas – yra konferencijos pradininkai,  tęsėjai. Konferencijos programoje galima suskaičiuoti 56 žodinius pranešimus, 35 stendinius pranešimus, plenariniame posėdyje – dar 4 pranešimai. Konferencijos leidinyje – 55 straipsniai. Tai įrodo, kad šis, jau 28-us metus skaičiuojantis renginys, turi ir turės prasmę. Todėl linkiu, kad konferencija ir toliau turėtų tęstinumą“, – kalbėjo VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto dekanas doc. dr. R. Domeika.

Sveikindamas plenarinio posėdžio dalyvius VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Vitas Marozas atkreipė dėmesį į reikšmingą konferenciją pavadinimą. „Pavadinimas „Žmogaus ir gamtos sauga“ – prasmingas. Šioje konferencijoje visada matomas žmogus. Gamta ir žmogus – neatsiejami. Žvelgiant į plenarinio posėdžio temas galima matyti, kad nemažai dėmesio skiriama būtent biologinei įvairovei ir žmogui“, – konferencijos kertinius aspektus akcentavo VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. V. Marozas.

Plenariniame posėdyje taip pat dalyvavo ir konferencijos pradininkai – prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė ir doc. dr. Romas Gražulevičius. „Tai jaunimo, mokslininkų auklėjimo mokykla, kur įgyjami įgūdžiai. Čia gali būti studento kelio nuo pirmojo bakalauro pranešimo link profesionalaus akademinio pranešimo pradžia“, – tardama sveikinimo žodį teigė prof. habil. dr. R. Gražulevičienė.

Plenarinio posėdžio metu buvo pristatyti keturi pranešimai: VDU Žemės ūkio akademijos prof. dr. Gediminas Brazaitis skaitė pranešimą tema „Biologinės įvairovės apsauga miško ekosistemose“, VDU Botanikos sodo prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė pristatė darbą tema „Bioįvairovės reikšmė sprendžiant visuomenės sveikatos problemas“, VDU ŽŪA doc. dr. Zita Kriaučiūnienė pristatė pranešimą „Europos susitarimas dėl dirvožemio“, VDU Žemės ūkio akademijos doc. dr. Antanas Juostas kalbėjo tema „Dirbtinis intelektas tvaresniam žemės ūkiui“.

Konferencijos metu vyko ir respublikinis mokslinis-praktinis seminaras  „Vaistinių augalų paieška ir jų taikymas SARS-CoV-2 prevencijai ir gydymui“, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Birutė Karnickienė tardama sveikinimo žodį pažymėjo, kad habil. dr. Eugenija Šimkūnaitė vaistinių augalų tyrimų kelią pradėjo būtent VDU Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje. Ji išryškino konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga“ tradiciniuose seminaruose vykdomą profesionalią ir atsakingą mokslo žinių sklaidą apie vaistinių augalų praktinį pritaikymą mokslinių tyrimų pagrindu. Seminare dalintasi mokslo žiniomis apie vaistinių augalų reikšmę žmogaus ir gamtos saugai bei jų racionalų naudojimąSeminaras vyko hibridiniu būdu:  20 žmonių dalyvavo kontaktiniu, 166 – nuotoliniu būdu. Pagal nustatytą seminaro darbotvarkę pristatyti 7 pranešimai, sprendžiant vaistinių augalų paieškos problemą žmogaus ir gamtos saugai bei jų racionalų naudojimą.  

Konferencijoje diskutuota įvairiomis tematikomis, susijusiomis su techniniais ir technologiniais sprendimais tausojančiai gamybai ir perdirbimui bei tiksliajai žemdirbystei, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, vandens inžinerijos problemomis, gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimais, biologinės įvairovės agro, hidro ir miško ekosistemose klausimais, aptartos miško auginimo, apsaugos ir daugiatikslio naudojimo, rekreacinės miškininkystės, medžioklėtyros ir kitos aktualijas.

Konferencijos metu pristatyti moksliniai straipsniai išleisti mokslo straipsnių rinkinyje „Žmogaus ir gamtos sauga 2022 / Human and Nature Safety 2022“, referuojamame Central & Eastern European Academic Source (EBSCO) duomenų bazėje. Leidinyje šiais metais iš viso publikuoti 56 originalūs moksliniai straipsniai. Konferencijos renginiuose iš viso buvo pristatyta virš 90 žodinių ir stendinių pranešimų, seminaruose ir sekcijose iš viso dalyvavo daugiau nei 300 klausytojų. Pagrindinis konferencijos organizatorius – Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Lietuvos Mokslų Akademija.

Daugiau informacijos apie konferenciją: