Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas VDU ŽŪA | VDU Žemės ūkio akademija

Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas VDU ŽŪA

Maloniai kviečiame dalyvauti VDU Žemės ūkio akademijos organizuojamame Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime, kuriame VDU ŽŪA studentams bus įteikiamos partnerių įsteigtos vardinės stipendijos, VDU ŽŪA bendruomenės nariai bus pagerbti apdovanojimais už jų pasiekimus 2022 m., skambės gyvai atliekamos muzikos kūriniai.

Renginio data ir laikas: Kovo 10 d. 13 val.
Renginio vieta: VDU ŽŪA Centrinių rūmų Iškilmių salė.
Numatoma renginio trukmė: ~2 val.

BŪTINA RENGINIO DALYVIŲ REGISTRACIJA

Renginio metu bus apdovanojami nominacijų bei Studijų metodinių priemonių ir Mokslo darbų konkursų laureatai.

Nominacijos skiriamos:

 • Metų mokslo laimėjimas – Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė dr. Aistė Čapienė;
 • Metų projektas – projekto vadovė doc. dr. Jurgita Kulaitienė, projekto vykdytojos: lekt. dr. Dovilė Levickienė, doc. dr. Nijolė Vaitkevičienė, dr. Aurelija Paulauskienė, dokt. Brigita Medveckienė;
 • Metų tyrėjas – Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros dokt. Ieva Gaidė;
 • Metų darbuotojas – Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros prof. dr. Aušra Blinstrubienė;
 • Metų partnerystė – Inžinerijos fakulteto Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros doc. dr. Jonas Čėsna;
 • Metų partnerystė – Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslinės ir projektinės veiklos koordinatorė, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros doc. dr. Erika Besusparienė;
 • Metų dėstytojas – Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros doc. dr. Evaldas Klimas;
 • Metų dėstytojas – Bioekonomikos plėtros fakulteto Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros doc. dr. Valdemaras Makutėnas;
 • Metų dėstytojas – Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros dr. Gediminas Vasiliauskas;
 • Metų dėstytojas – Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros doc. dr. Milda Gumbytė;
 • Metų studentas – Agronomijos fakulteto I pakopos studijų programos Agronomija studentas Ugnius Ginelevičius;
 • Metų studentas – Bioekonomikos plėtros fakulteto I pakopos studijų programos Apskaita ir finansai studentė Dovilė Jankauskaitė;
 • Metų studentas – Inžinerijos fakulteto II pakopos studijų programos Žemės ūkio mechanikos inžinerija studentas Justas Listauskas;
 • Metų studentas – Miškų ir ekologijos fakulteto I pakopos studijų programos Miškininkystė studentas Povilas Gaušys;
 • Metų tyrėjo tarptautinis judumas – Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros doc. dr. Zita Kriaučiūnienė;
 • Metų tyrėjo tarptautinis judumas – Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros doc. dr. Dalia Perkumienė;
 • Metų tyrėjo tarptautinis judumas – Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros prof. dr. Eglė Jotautienė;
 • Metų tyrėjo tarptautinis judumas – Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros doc. dr. Daiva Šileikienė;
 • Metų studento tarptautinis judumas – Bioekonomikos plėtros fakulteto I pakopos studijų programos Logistika ir prekyba studentė Perizat Yermakhan;
 • Metų studento tarptautinis judumas – Miškų ir ekologijos fakulteto I pakopos studijų programos Miškininkystė studentas Deividas Strumila;
 • Metų ambasadorius – Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanas, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros doc. dr. Bernardas Vaznonis.

Padėkos skiriamos:

 • Metų mokslo laimėjimas – Miškų ir ekologijos fakulteto Miško mokslų katedros lektorius dr. Darius Kavaliauskas;
 • Metų projektas – VDU ŽŪA projekto koordinatorė prof. dr. Vladzė Vitunskienė, projekto vykdytojai: doc. dr. Rasa Pakeltienė, dr. Akvilė Aleksandravičienė, doc. dr. Jolita Greblikaitė, prof. dr. Kęstutis Navickas;
 • Metų projektas – projekto vadovė Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros vyresn. m. d., doc. dr. Vilma Naujokienė, mokslinio tyrimo ir taikomosios veiklos projekto vykdytojai: prof. dr. Rolandas Bleizgys, vyresn. m. d., doc, dr. Kristina Lekavičienė, m. d., lekt. dr. Dainius Savickas, vyr. m. d. doc. dr. Genovaitė Liobikienė, vyresn. m. d. doc. dr. Zita Kriaučiūnienė;
 • Metų projektas – VDU ŽŪA projekto veiklų koordinatorius prof. dr. Gediminas Brazaitis;
 • Metų tyrėjas – Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos dokt. Laura Jefimovaitė;
 • Metų tyrėjas – Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros dokt. Indrė Bručienė;
 • Metų darbuotojas – Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslo vadybininkė Jūratė Žvirzdinaitė;
 • Metų partnerystė – Agronomijos fakulteto Dirvožemio mokslų katedros doc. dr. Evaldas Klimas;
 • Metų partnerystė – Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros prof. dr. Laima Česonienė;
 • Metų ambasadorius – Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros prof. dr. Vaclovas Bogužas;
 • Metų ambasadorius – Inžinerijos fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos katedros lekt. dr. Giedrius Pašakarnis;
 • Metų ambasadorius – Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros doc. dr. Anželika Dautartė.

Studijų metodinių priemonių konkurso Vaizdinių priemonių kategorijoje:

 • Inžinerijos fakulteto mokslininkų komanda – prof. dr. Dainius Steponavičius, lekt. Albinas Andriušis, dokt. Tadas Jomantas, dokt. Andrius Grigas, mgr. Žygimantas Niekis, mgr. Jonas Balčiūnas – I vieta, skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas;
 • Agronomijos fakulteto doc. dr. Darija Jodaugienė – skiriama padėka.

Studijų metodinių priemonių konkurso Studijų organizavimo metodų ir kitų priemonių kategorijoje:

 • Inžinerijos fakulteto prof. dr. Eglė Jotautienė, doc. dr. Kristina Lekavičienė, doc. dr. Mečys  Palšauskas – I vieta, skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas.

Studijų metodinių priemonių konkurso Metodinių leidinių kategorijoje:

 • Agronomijos fakulteto doc. dr. Lina Marija Butkevičienė, doc. dr. Aušra Sinkevičienė, doc. dr. Darija Jodaugienė, prof. dr. Vaclovas Bogužas – I vieta, skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas;
 • Miškų ir ekologijos fakulteto lekt. dr. Nijolė Maršalkienė – skiriama padėka;
 • Agronomijos fakulteto doc. dr. Jolanta Sinkevičienė – skiriama padėka.

Mokslo darbų konkurso Mokslininkų grupių kategorijoje:

 • Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros autorių kolektyvas: prof. dr. Vaclovas Bogužas, doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, jaun. m. d. dr. Lina Skinulienė, m. d. dr. Vaida Steponavičienė – I vieta, skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas;
 • Inžinerijos fakulteto Vandens inžinerijos katedros autorių kolektyvas: prof. dr. (HP) Petras Punys, doc. dr. Egidijus Kasiulis, dokt. Linas Jurevičius – II vieta, skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas.

Mokslo darbų konkurso Tarptautinio mokslininko kategorijoje:

 • Miškų ir ekologijos fakulteto Miško mokslų katedros vyr. m. d. dr. Michael Manton – skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas.

Sveikiname visus nominantus ir laimėtojus.

Informuojame, kad renginyje bus fotografuojama ir Jūs galite būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos priemonėse.

Informuojame, kad renginyje bus fotografuojama ir Jūs galite būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos priemonėse.