Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas VDU ŽŪA 2024 | VDU Žemės ūkio akademija

Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas VDU ŽŪA 2024

Kovo 12 d. vyks kasmetinis, tradiciniu tampantis VDU Žemės ūkio akademijos organizuojamas Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, kuriame VDU ŽŪA studentams bus įteikiamos partnerių įsteigtos vardinės stipendijos, VDU ŽŪA bendruomenės nariai bus pagerbti apdovanojimais už jų pasiekimus 2023 m., skambės gyvai atliekamos muzikos kūriniai.

Renginio data ir laikas: Kovo 12 d. 13 val.
Renginio vieta: VDU ŽŪA Centrinių rūmų Iškilmių salė.
Numatoma renginio trukmė: ~2 val.

BŪTINA RENGINIO DALYVIŲ REGISTRACIJA

Renginio metu bus apdovanojami nominacijų bei Studijų metodinių priemonių ir Mokslo darbų konkursų laureatai.

Nominacijos skiriamos:

 • Metų mokslo laimėjimas – Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorius habil. dr. Rimantas Velička;
 • Metų mokslo laimėjimas – Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros akademikas profesorius dr. Dainius Steponavičius;
 • Metų projektas – projekto vadovas akad. prof. dr. Egidijus Šarauskis, projekto vykdytojai vyr. m. d. prof. dr. Abdulmounem Mouazen, akad. prof. dr. Dainius Steponavičius, vyr. m. d. prof. dr. Kęstutis Romaneckas, vyr. m. d. prof. dr. Algirdas Jasinskas, vyresn. m. d. doc. dr. Vilma Naujokienė, vyresn. m. d. doc. dr. Sidona Buragienė, j. m. d. dokt. Indrė Bručienė, dokt. Marius Kazlauskas, dokt. Justinas Anušauskas, Tadas Žiogas, Dovydas Vaicekauskas, Rokas Stribas, Laimonas Pabijonavičius;
 • Metų tyrėjas – Inžinerijos fakulteto Vandens inžinerijos katedros doktorantas Linas Jurevičius;
 • Metų darbuotojas – Žemės ūkio akademijos marketingo koordinatorė Deimena Montvydaitė;
 • Metų partnerystė – Miškų ir ekologijos Aplinkos ir ekologijos katedros vedėja prof. dr. Laima Česonienė;
 • Metų dėstytojas – Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorė dr. Živilė Tarasevičienė;
 • Metų dėstytojas – Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros katedros docentė dr. Milita Vienažindienė;
 • Metų dėstytojas – Inžinerijos fakulteto Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros lektorius Tomas Ūksas;
 • Metų dėstytojas – Miškų ir ekologijos fakulteto Miško mokslų katedros lektorius dr. Artūras Kibiša;
 • Metų studentas – Agronomijos fakulteto I pakopos studijų programos Maisto kokybė ir sauga studentas Jonas Pačėsas;
 • Metų studentas – Bioekonomikos plėtros fakulteto I pakopos studijų programos Apskaita ir finansai studentė Augustė Ronkytė;
 • Metų studentas – Inžinerijos fakulteto I studijų pakopos studijų programos Žemės ūkio mechanikos inžinerija studentas Robertas Abrutis;
 • Metų studentas – Miškų ir ekologijos fakulteto I studijų pakopos studijų programos Taikomoji ekologija studentė Rita Austytė;
 • Metų tyrėjo tarptautinis judumas – Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentas dr. Vytautas Liakas;
 • Metų tyrėjo tarptautinis judumas – Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė dr. Jolita Greblikaitė;
 • Metų tyrėjo tarptautinis judumas – Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros profesorius dr. Algirdas Jasinskas;
 • Metų tyrėjo tarptautinis judumas – Miškų ir ekologijos fakulteto Miško mokslų katedros profesorius dr. Gediminas Brazaitis;
 • Metų studento tarptautinis judumas – Agronomijos fakulteto I pakopos studijų programos Kraštovaizdžio dizainas studentė Emilija Sviderskytė;
 • Metų studento tarptautinis judumas – Bioekonomikos plėtros fakulteto I pakopos studijų programos Logistika ir prekyba studentas Tadas Švėgžda;
 • Metų studento tarptautinis judumas – Inžinerijos fakulteto I pakopos studijų programos Žemės ūkio mechanikos inžinerija studentas Dovydas Mikulskis;
 • Metų studento tarptautinis judumas – Miškų ir ekologijos fakulteto II pakopos studijų programos Miškininkystė studentė Kristina Dieninytė;
 • Metų ambasadorius – Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė dr. Elvyra Jarienė;
 • Metų ambasadorius – Bioekonomikos plėtros fakulteto Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros mokslinės ir projektinės veiklos koordinatorė docentė dr. Anastasija Novikova.

Padėkos skiriamos:

 • Metų mokslo laimėjimas – Bioekonomikos plėtros fakulteto Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros mokslo darbuotoja dr. Lina Lauraitienė;
 • Metų projektas – VDU ŽŪA mokslininkų komandos projekto vadovas prof. dr. Vaclovas Bogužas, projekto vykdytojai prof. dr. Zita Kriaučiūnienė, prof. dr. Aušra Marcinkevičienė, doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, dr. Lina Skinulienė, dr. Vaida Steponavičienė;
 • Metų projektas – VDU ŽŪA mokslininkų komandos projekto koordinatorė prof. dr. Vladzė Vitunskienė, projekto vykdytojai doc. dr. Rasa Pakeltienė, dr. Akvilė Aleksandravičienė, doc. dr. Jolita Greblikaitė, prof. dr. Kęstutis Navickas;
 • Metų projektas – Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros projekto vadovė doc. dr. Anželika Dautartė;
 • Metų projektas – akademikas Inžinerijos fakulteto Vandens inžinerijos katedros ir Bioekonomikos tyrimų instituto projekto vadovas prof. (HP) dr. Arvydas Povilaitis;
 • Metų tyrėjas – Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros doktorantė Austėja Švereikaitė;
 • Metų tyrėjas – Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros katedros studentė Miglė Špakauskienė;
 • Metų darbuotojas – Agronomijos fakulteto inžinierius Arvydas Bočys;
 • Metų darbuotojas – Bioekonomikos plėtros fakulteto studijų administratorė Loreta Grigaitienė;
 • Metų darbuotojas – Miškų ir ekologijos fakulteto Miško mokslų katedros docentas dr. Remigijus Žalkauskas;
 • Metų darbuotojas – Verslo ir socialinės partnerystės centro vyr. specialistas Mindaugas Martinkus;
 • Metų partnerystė – Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedra ir VDU Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis;
 • Metų partnerystė – Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros katedros profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė;
 • Metų ambasadorius – Miškų ir ekologijos fakulteto Miško mokslų katedros docentė dr. Ekaterina Makrickiene.

Studijų metodinių priemonių konkurso Vaizdinių priemonių kategorijoje:

 • Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros j. m. d. dokt. Andrius Grigas, akad. prof. dr. Dainius Steponavičius, m. d. dr. Ernestas Zaleckas – I vieta, skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas;
 • Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentas dr. Evaldas Klimas – skiriama padėka;
 • Miškų ir ekologijos fakulteto Medžioklėtyros laboratorijos vedėjas lekt. dr. Artūras Kibiša – skiriama padėka.

Mokslo darbų konkurso Mokslininkų grupių kategorijoje:

 • Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros vyr. m. d. prof. dr. Violeta Makarevičienė, vyr. m. d. prof. dr. Eglė Sendžikienė, m. d. doc. dr. Milda Gumbytė, j. m. d. dokt. Ieva Gaidė – I vieta, skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas;
 • Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros prof. dr. Kęstutis Romaneckas, doc. dr. Aušra Sinkevičienė, j. m. d. lekt. dr. Rasa Kimbirauskienė, j. m. d. dr. Jovita Balandaitė, dokt. Austėja Švereikaitė, mgr. Ugnius Ginelevičius – II vieta, skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas;
 • Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros autorių kolektyvo nariams akad. prof. dr. Dainius Steponavičius, j. m. d. dokt. Indrė Bručienė, m. d. dr. Aurelija Kemzūraitė, j. m. d. dr. Dainius Savickas – III vieta, skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas;
 • Inžinerijos fakulteto vyr. m. d. prof. dr. Algirdas Jasinskas – skiriama padėka.

Mokslo darbų konkurso Tarptautinio mokslininko kategorijoje:

 • Bioekonomikos tyrimų instituto vyr. m. d. dr. Hussam Jouhara – skiriama premija, apdovanojimas ir diplomas;
 • Agronomijos fakulteto profesorė dr. Elvyrai Jarienei – skiriama padėka;
 • Miškų ir ekologijos fakulteto profesorius dr. Gediminas Brazaitis – skiriama padėka.

Sveikiname visus nominantus ir laimėtojus!

Informuojame, kad renginyje bus fotografuojama ir Jūs galite būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos priemonėse.