Kovo 11-tąją VDU ŽŪA pasitiko pagerbdama bendruomenės narius, savo darbais liudijančius laisvę kurti ir veikti | VDU Žemės ūkio akademija

Kovo 11-tąją VDU ŽŪA pasitiko pagerbdama bendruomenės narius, savo darbais liudijančius laisvę kurti ir veikti

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) kovo 10 d. įvyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 33-iųjų metinių minėjimas. Ukrainoje tebesitęsiančio karo už laisvę akivaizdoje prisiminta, kokią svarbią mūsų tautos pergalę vainikavo 1990-ųjų Kovo 11-toji. Renginio metu tradiciškai iškilmingai pagerbti bei apdovanoti VDU ŽŪA bendruomenės nariai, pastaraisiais metais pasižymėję išskirtiniais darbais plėtojant mokslą, ugdant studentus, didinant Akademijos tarptautiškumą bei sąžiningai einantys savo kasdienes pareigas.

Lietuvos universiteto 100-mečio proginiai medaliai, nugalėtojų diplomai keliolikoje įvairių nominacijų, nominantų padėkos raštai, taip pat piniginiai prizai skelbtų konkursų nugalėtojams, skatinamosios socialinių partnerių skirtos stipendijos įteikti gausiai grupei Akademijos mokslininkų, dėstytojų, neakademinių padalinių darbuotojų bei studentų.

Įteiktos VDU ŽŪA socialinių partnerių skatinamosios stipendijos studentams ir Lietuvos universiteto 100-mečio medaliai

VDU ŽŪA kanclerė, prof. dr. Astrida Miceikienė, sveikindama renginio dalyvius, kalbėjo, kad Kovo 11-toji mums visiems yra tarsi atramos taškas, suteikiantis laisvę veikti, o kartu uždedantis ir atsakomybę už Akademijai patikėtą sektorių – žemės ūkį. „Šiandien sveikiname labiausiai nusipelniusiuosius, tačiau iš tiesų visa mūsų bendruomenė nuveikė labai daug“, – teigė A. Miceikienė, linkėdama vertinti laisvę bei šalia esančius kolegas.

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. dr. Juozas Augutis sveikino Akademijos bendruomenę, suteikusią puikų pretekstą išskirtinio formato renginiui. Rektorius linkėjo naujų prasmingų darbų ir kad 1990-ųjų Kovo 11-toji būtų paskutinė istorinė data, kada mūsų tautai teko iš naujo įtvirtinti savo nepriklausomybę.

Simboliškai pratęsiant VDU rektoriaus mintį, jog Lietuvos jaunajai kartai saugant ir puoselėjant tėvų iškovotą laisvę teks ypatingai atsakinga misija, pirmieji į sceną atsiimti pelnytų apdovanojimų buvo pakviesti jaunosios kartos atstovai – VDU ŽŪA studentai, kuriems Akademijos socialiniai partneriai skyrė vardines skatinamąsias stipendijas.

AB „East West Agro“ įsteigtas skatinamąsias vardines stipendijas įmonės generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas įteikė Agronomijos fakulteto studentams Erikai Berenytei ir Kasparui Radvilavičiui bei Inžinerijos fakulteto studentams Robertui Abručiui ir Pauliui Bendžiūnui.

 

UAB „Nando“ direktorius Justinas Taruška vardinėmis stipendijomis laikyti pasirinktą kryptį motyvavo Agronomijos fakulteto studentus Aivą Stankaitytę, Gabiją Gudaitytę, Kamilę Jasnauskaitę, Dominyką Butkų.

Šiuo metu studijuojančiųjų ateičiai  neabejingi VDU Žemės ūkio akademijos absolventai Ieva ir Arnas Radzevičiai, jau ne pirmą kartą skiriantys skatinamąsias vardines stipendijas, šiemet paskatino Agronomijos fakulteto studentę Kamilę Jasnauskaitę.

 

Minint Lietuvos universiteto 100-mečio sukaktį už aktyvią visuomeninę veiklą bei Universiteto vardo garsinimą Lietuvos universiteto 100-mečio proginiu medaliu buvo apdovanoti universiteto socialiniai parneriai ir bendruomenės nariai: UAB „Rovaltra“, atstovaujama generalinio direktoriaus Romualdo Trainaičio, Dokumentų valdymo centro vyr. specialistė Roberta Didžiulienė bei VDU ŽŪA administravimo grupės vadovė dr. Laima Skauronė.

VDU ŽŪA bendruomenės nariams įteiktos nominacijos

Metų mokslo laimėjimas

Nominacijoje „Metų mokslo laimėjimas“ į laimėtojus pretendavo: Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė dr. Aistė Čapienė – už mokslo darbą „Vartotojų proaplinkosauginis ir prosocialus įsitraukimas į tvarų vartojimą“, įvertintą Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos  (LJMS) organizuotame 2022 m. „Geriausių disertacijų“ konkurse.;Miškų ir ekologijos fakulteto Miško mokslų katedros lektorius dr. Darius Kavaliauskas – už tai, kad 2022 m. buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Jaunosios akademijos nariu.

„Metų mokslo laimėjimas“ nominacijoje nugalėtojos vardas suteiktas Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorei dr. Aistei Čapienei už mokslo darbą „Vartotojų proaplinkosauginis ir prosocialus įsitraukimas į tvarų vartojimą“, įvertintą Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos  (LJMS) organizuotame 2022 m. „Geriausių disertacijų“ konkurse.

Metų projektas

Nominacijos  „Metų projektas“ nugalėtoju  pretendavo tapti:

 • Tarptautinis projektas „Liofilizuoti jogurto kąsneliai, praturtinti netradicinėmis funkcionaliomis žaliavomis”. Projekto vadovė Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros vedėja, doc. dr. Jurgita Kulaitienė, projekto vykdytojos: lekt. dr. Dovilė Levickienė, doc. dr. Nijolė Vaitkevičienė,  doc. dr. Aurelija Paulauskienė, dokt. Brigita Medveckienė.
 • Tarptautinis projektas „Horizon Europe“ „Žiedinių biosprendimų integravimo į Europos kaimo vietoves spartinimas“ (BioRural). VDU ŽŪA projekto koordinatorė Bioekonomikos plėtros fakulteto Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros prof. dr. Vladzė Vitunskienė, projekto vykdytojai: doc. dr. Rasa Pakeltienė, dr. Akvilė Aleksandravičienė, doc. dr. Jolita Greblikaitė, prof. dr. Kęstutis Navickas.
 • Nacionalinis projektas „Nacionaliniai apskaitai ir „žaliajam“ sertifikavimui tinkamos ŠESD emisijų ir CO2 absorbcijos apskaitos modelis ūkio lygiu“. Projekto vadovė Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros vyresn. m. d., doc. dr. Vilma Naujokienė, mokslinio tyrimo ir taikomosios veiklos projekto vykdytojai: prof. dr. Rolandas Bleizgys, vyresn. m. d., doc, dr. Kristina Lekavičienė, m. d., lekt. dr. Dainius Savickas, vyr. m. d. doc. dr. Genovaitė Liobikienė, vyresn. m. d. doc. dr. Zita Kriaučiūnienė.
 • Tarptautinis projektas „Ekosistemų adaptacijos ir pokyčiai siekiant formuoti, išsaugoti ir palaikyti ateities miškų tvarumą“. VDU ŽŪA projekto veiklų koordinatorius prof. dr. Gediminas Brazaitis.

„Metų projekto“ vardą pelnė tarptautinis projektas „Liofilizuoti jogurto kąsneliai, praturtinti netradicinėmis funkcionaliomis žaliavomis”. Projekto vadovė docentė dr. Jurgita Kulaitienė.

Metų tyrėjas

Nominacijoje „Metų tyrėjas“ nugalėtoju pretendavo tapti:

 • Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos dokt. Laura Jefimovaitė,– už perspektyvumą;
 • Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros dokt. Indrė Bručienė – už aktyvią mokslinę tiriamąją veiklą, mokslo pasiekimų rezultatus;
 • Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros dokt. Ieva Gaidė – už aktyvią mokslinę tiriamąją veiklą, pasiektus mokslo rezultatus.

„Metų tyrėja“ išrinkta Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros doktorantė Ieva Gaidė – už aktyvią mokslinę tiriamąją veiklą, pasiektus mokslo rezultatus.

Metų darbuotojas

„Metų darbuotojo“ nominacijoje, skiriamoje už ypatingą atsidavimą darbui bei kolegiškumą šiemet paskelbtos dvi nominantės –

 • Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros prof. dr. Aušra Blinstrubienė – už profesinę etiką, toleranciją nuomonių įvairovei, gebėjimą telkti bendruomenę bendram prasmingam tikslui, kūrybiškumą bei nuoširdumą.
 • Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslo vadybininkė Jūratė Žvirzdinaitė – už geranorišką pagalbą ir lojalumą.

„Metų darbuotojo“ vardas suteiktas Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorei dr. Aušrai Blinstrubienei.

Metų partnerystė

Nominacijos „Metų partnerystės“ nominantai:

 • Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros doc. dr. Evaldas Klimas – už bendrystę su UAB „Autokausta“ ir UAB „Durpeta“ ir už tai, kad pagal mokslininko sukurtą metodiką ir jam tiesiogiai vadovaujant, buvo paruošta 2 tūkst. m3 specialios sudėties dirvožemio substrato, Kauno Dariaus ir Girėno stadiono futbolo aikštėje suformuotas 20 cm augalinis sluoksnis ir įrengta naujos kartos hibridinė šildoma sportinė veja.
 • Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslinės ir projektinės veiklos koordinatorė, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros doc. dr. Erika Besusparienė – už aktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, naujų ryšių užmezgimą bei indėlį tampant Muitinės praktikų asociacijos ir International Network of Customs Universities asociacijos nariais.
 • Inžinerijos fakulteto Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros doc. dr. Jonas Čėsna – už glaudų ir reikšmingą bendradarbiavimą su socialiniais ir verslo partneriais įkuriant „Sumanaus moksleivio akademijos inžinerijos eksperimentines klases“ ir „Inžinerijos klasės“ idėjos vystymą, plėtojimą.
 • Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros prof. dr. Laima Česonienė – už glaudų ir reikšmingą bendradarbiavimą su Lietuvos rajonų savivaldybėmis, plėtojant aplinkos apsaugos ir ekologijos tyrimus, skleidžiant ekologijos idėjas.

Atsižvelgiant į tai, kad reikšmingų darbų, sukūrusių sinergijos efektą,  buvo ne vienas. „Metų partnerystės“ apdovanojimas įteiktas Inžinerijos fakulteto Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros docentui dr. Jonui Čėsnai – už glaudų ir reikšmingą bendradarbiavimą su socialiniais ir verslo partneriais, įkuriant „Sumanaus moksleivio akademijos Inžinerijos eksperimentines klases“ ir „Inžinerijos klasės“ idėjos vystymą, plėtojimą.

„Metų partnerystės“ apdovanojimas taip pat įteiktas Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslinės ir projektinės veiklos koordinatorė, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentei dr. Erikai Besusparienei – už aktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir naujų ryšių užmezgimą ir indėlį tampant Muitinės praktikų asociacijos ir International Network of Customs Universities asocijacijos nariais.

Metų dėstytojas

Nominacijos „Metų dėstytojas“ nugalėtojai už pažangią pedagoginę veiklą, dėstymo novatoriškumą, aktyvumą ir partnerystę su kitomis studijų ir mokslo institucijomis, studijų programų populiarinimą moksleiviams ir visuomenei, vadovavimą studentų mokslo tiriamiesiems darbams, paskelbti:

 • Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentas dr. Evaldas Klimas.
 • Bioekonomikos plėtros fakulteto Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentas dr. Valdemaras Makutėnas.
 • Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros lektorius dr. Gediminas Vasiliauskas.
 • Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros docentė dr. Milda Gumbytė.

Metų studentas

Nominacijos „Metų studentas“ nugalėtojais tapo:

 • Agronomijos fakulteto I pakopos studijų programos Agronomija studentas Ugnius Ginelevičius – už gerus mokymosi rezultatus ir aktyvią mokslinę veiklą.
 • Bioekonomikos plėtros fakulteto I pakopos studijų programos „Apskaita ir finansai“ studentė Dovilė Jankauskaitė – už puikius studijų rezultatus.
 • Inžinerijos fakulteto II pakopos studijų programos „Žemės ūkio mechanikos inžinerija“ studentas Justas Listauskas – už puikius studijų rezultatus ir aktyvų dalyvavimą mokslinėje ir visuomeninėje veikloje;
 • Miškų ir ekologijos fakulteto I pakopos studijų programos „Miškininkystė“ studentas Povilas Gaušys – už puikius studijų rezultatus.

Metų tyrėjo tarptautinio judumas

„Metų tyrėjo tarptautinio judumo“ nominacijos nugalėtojais tapo:

 • Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė dr. Zita Kriaučiūnienė – už mokslinių seminarų vedimą, stažuotes ir kvalifikacijos kėlimą septyniose skirtingose Europos ir Azijos šalyse bei bendradarbiavimą tarptautiniuose projektuose.
 • Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros docentė dr. Dalia Perkumienė – už sunkiai suskaičiuojamą Erasmus+ vizitų skaičių, aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose studijų projektuose.
 • Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros profesorė dr. Eglė Jotautienė – už aktyvumą vykdant tarptautinius vizitus pagal Erasmus+ mainų programą ir pranešimus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose
 • Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros docentė dr. Daiva Šileikienė – už aktyvią veiklą vykdant tarptautinius vizitus.

Metų studento tarptautinis judumas

Nominacijoje „Metų studento tarptautinis judumas“ apdovanojimus pelnė:

 • Bioekonomikos plėtros fakulteto I pakopos studijų programos „Logistika ir prekyba“ studentė Perizat Yermakhan – už aktyvų dalyvavimą Erasmus+ mainuose;
 • Miškų ir ekologijos fakulteto I pakopos studijų programos „Miškininkystė“ studentas Deividas Strumila – už aktyvų dalyvavimą Erasmus+ mainų programoje.

Metų ambasadoriaus 

Už aktyvią studijų ir mokslo veiklą, jos populiarinimą tarptautiniu mastu apdovanojimai skiriami „Metų ambasadoriaus“ nominacijoje. „Metų ambasadoriumi“ pretendavo tapti:

 • Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros prof. dr. Vaclovas Bogužas – už aktyvią narystę profesinėse organizacijose, LR žemės ūkio ministro visuomeninių patarėjų taryboje, ŽŪA taryboje ir VDU senate bei kitas reikšmingas tarptautines veiklas.
 • Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanas, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros doc. dr. Bernardas Vaznonis – už pastangas užmegzti naujus ryšius su užsienio universitetais, didinti VDU ŽŪA užsienio studentų skaičių.
 • Inžinerijos fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos katedros lekt. dr. Giedrius Pašakarnis – už aktyvų studijų ir mokslo veiklų, renginių populiarinimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
 • Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros doc. dr. Anželika Dautartė – už aktyvų studijų ir mokslo veiklų populiarinimą tarptautiniu mastu.

Metų ambasadoriumi tapo Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanas, Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedros docentas dr. Bernardas Vaznonis – už pastangas užmegzti naujus ryšius su užsienio universitetais, didinti VDU ŽŪA užsienio studentų skaičių.

Apdovanoti Studijų metodinių priemonių ir Mokslo darbų konkursų dalyviai ir laimėtojai

Studijų metodinių priemonių konkurso „Vaizdinių priemonių kategorija“

Studijų metodinių priemonių konkurso „Vaizdinių priemonių kategorijoje“ dalyvavo:

 • Inžinerijos fakulteto prof. dr. Dainius Steponavičius, lekt. Albinas Andriušis, dokt. Tadas Jomantas, dokt. Andrius Grigas, mgr. Žygimantas Niekis, mgr. Jonas Balčiūnas – už vaizdinę priemonę „Traktorinių purkštuvų, purškimo dronų ir robotų-purkštuvų išpurkštų lašelių dreifo tyrimo stendas“.Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedra doc. dr. Darija Jodaugienė – už vaizdinę priemonę „Piktžolių, jų daigų ir sėklų identifikavimas“.

Konkurso I vietos laimėtoja paskelbta Inžinerijos fakulteto mokslininkų komanda: prof. dr. Dainius Steponavičius, lektorius Albinas Andriušis, doktorantas Tadas Jomantas, doktorantas Andrius Grigas, magistrantas Žygimantas Niekis, magistrantas. Jonas Balčiūnas – už vaizdinę priemonę „Traktorinių purkštuvų, purškimo dronų ir robotų-purkštuvų išpurkštų lašelių dreifo tyrimo stendas“. Laimėtojams taip pat skirta piniginė premija.

Studijų metodinių priemonių konkurso „Studijų organizavimo metodų ir kitų studijų metodinių priemonių kategorija“

Studijų metodinių priemonių konkurso „Studijų organizavimo metodų ir kitų studijų metodinių priemonių kategorijoje“ dalyvavo ir I vietą laimėjo Inžinerijos fakulteto prof. dr. Eglė Jotautienė, doc. dr. Kristina Lekavičienė, doc. dr. Mečys Palšauskas – už trijų studijų dalykų kompleksinį metodinį aprūpinimą – mokomoji knyga „Teorinės mechanikos dėsnių ir metodų taikymas inžinerijoje“. Laimėtojams taip pat skirta piniginė premija.

Studijų ir metodinių priemonių konkurso „Metodinių leidinių kategorija“

Studijų ir metodinių priemonių konkurso „Metodinių leidinių kategorijoje“ dalyvavo:

 • Agronomijos fakulteto doc. dr. Lina Marija Butkevičienė, doc. dr. Aušra Sinkevičienė, doc. dr. Darija Jodaugienė, prof. dr. Vaclovas Bogužas – už mokomąją knygą ,,Sėjomainų projektavimas ir dirvožemio kokybės vertinimas“.
 • Miškų ir ekologijos fakulteto lekt. dr. Nijolė Maršalkienė – už knygą „Grybai: tarp etnologijos ir ekologijos“.
 • Agronomijos fakulteto doc. dr. Aušra Sinkevičienė – už mokomąją knyga „Augalų apsauga“.

I vietos laimėtoja paskelbta Agronomijos fakulteto dėstytojų komanda: Agronomijos fakulteto docentė dr. Lina Marija Butkevičienė, docentė dr. Aušra Sinkevičienė, docentė dr. Darija Jodaugienė, profesorius dr. Vaclovas Bogužas – už mokomąją knygą ,,Sėjomainų projektavimas ir dirvožemio kokybės vertinimas“. Laimėtojams taip pat skirta piniginė premija.

Mokslo darbų konkurso „Mokslininkų grupių kategorija“

Mokslo darbų konkurso „Mokslininkų grupių kategorijoje“ I vietą laimėjo Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros autorių kolektyvas: profesorius dr. Vaclovas Bogužas, docentė dr. Jūratė Aleinikovienė, jaunesnioji Mokslo darbuotoja dr. Lina Skinulienė, mokslo darbuotoja dr. Vaida Steponavičienė – už mokslo produkcijos rinkinį „Dirvožemių daugiafunkcinio atsparumo ir stabilumo technologijų taikymas gamtinėse ekosistemose“. Laimėtojams taip pat skirta piniginė premija.

II vietą Mokslo darbų konkurso „Mokslininkų grupių kategorijoje“ pelnė  Inžinerijos fakulteto Vandens inžinerijos katedros autorių kolektyvas: profesorius dr. (HP) Petras Punys, docentas dr. Egidijus Kasiulis, doktorantas Linas Jurevičius – už mokslo produkcijos rinkinį „Klasikinė ir kinetinė hidroenergetika – efektyvesnis panaudojimas“. Laimėtojams taip pat skirta  piniginė premija.

Tarptautinis mokslininkas

Mokslo darbų konkurso „Tarptautinio mokslininko kategorijoje“ dalyvavo bei laimėjo Miškų ir ekologijos fakulteto Miško mokslų katedros vyr. m. d. dr. Michael Manton – už mokslo produkcijos rinkinį „Tarptautinių žinių kūrimas ir mokymasis siekiant įveikti kliūtis tvariam funkcinės žaliosios infrastruktūros naudojimui, taikant tarpdisciplininius tyrimus ir įvairius kraštovaizdžius“. Laimėtojui taip pat skirta piniginė premija.

Kovo 11-tajai skirtame renginyje, kurio metu pagerbti VDU ŽŪA bendruomenės atstovai, skambėjo ir jiems skirti padėkos bei sveikinimo žodžiai, ir profesionali muzika– šventinę nuotaiką kūrė renginių organizavimo grupės „Harmonija“ solistai Gytis Murauskas (tenoras), Klaudijus Zajančkauskas (baritonas) bei pianistė Domantė Matulevičiūtė.