Kviečiamas Bioekonomikos plėtros fakulteto tarybos posėdis

 

 

BIOEKONOMIKOS PLĖTROS FAKULTETO TARYBA

 

Fakulteto tarybos nariams

Fakulteto bendruomenės nariams

PRANEŠIMAS

DĖL BIOEKONOMIKOS PLĖTROS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO

2019 m. vasario 7 d.

Akademija

 

Pranešame, kad kviečiamas Bioekonomikos plėtros fakulteto tarybos posėdis, kuris įvyks 2019 m. vasario 13 d. (trečiadienį) 15.30 val. III rūmų 610 auditorijoje.

Posėdžio darbotvarkėje:

  1. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos tarybos narių rinkimai (Fakulteto tarybos pirmininkas J. Čaplikas).
  2. Pirmosios pakopos studijų programų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reikalavimų ir procedūrų aprašo pakeitimų ir papildymų projektas (Studijų komisijos pirmininkė D. Makutėnienė).
  3. Magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reikalavimų ir procedūrų aprašo pakeitimų ir papildymų projektas (Studijų komisijos pirmininkė D. Makutėnienė).
  4. Mokslinės veiklos aktyvinimas fakultete (diskusija).

 

Į posėdį kviečiami visi fakulteto bendruomenės nariai.

Pridedama:

  1. Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos tarybos sudarymo ir narių atšaukimo tvarkos aprašas.
  2. Pirmosios pakopos studijų programų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reikalavimų ir procedūrų aprašo pakeitimų ir papildymų projektas.
  3. Magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reikalavimų ir procedūrų aprašo pakeitimų ir papildymų projektas.

Ekonomikos ir vadybos fakulteto

tarybos pirmininkas                                                                                      Jonas Čaplikas

 

 

Tarybos sudarymo ir narių atšaukimo tvarkos aprašas

Pirmosios pakopos studijų programų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reikalavimų ir procedūrų aprašas
Magistrantūros studijų programų baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reikalavimų ir procedūrų aprašas