Lietuvos partnerių vizitas Turkijoje | VDU Žemės ūkio akademija

Lietuvos partnerių vizitas Turkijoje

Turkijos Eskişehir Osmangazi universiteto (ESOGU) Žemės ūkio fakultete lankėsi mokslininkai iš Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) ir Kauno technologijos universiteto. Vizitas vyko 2021 m. lapkričio 22 – 26 d. bendradarbiavimo projekto „Naujų Lietuvos ir Turkijos partnerysčių paieška bioekonomikos ir ES Žaliojo kurso srityje“ rėmuose. Komandą iš Lietuvos sudarė VDU ŽŪA ir KTU mokslininkai, taip pat žemės ūkio verslo ir Žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovai.

Projekto tikslas – geriau suprasti ES Žaliojo kurso kontekstą, ypatingą dėmesį skiriant bioekonomikai žemės ūkio ir maisto sektoriuose, ieškoti galimų parnerysčių tarp Lietuvos ir Turkijos per projektines veiklas. Šiame kontekste vizitu buvo siekiamas dvejopas uždavinys: dalyvauti skaitant pranešimus „Bioekonomikos ir Europos Žaliojo kurso seminare“ ir susipažinti su ESOGU Žemės ūkio fakulteto ir ATAP (Anatolijos technologijų ir mokslinių tyrimų parko) veiklomis.

Pirmoji darbo diena Eskishehire (lapkričio 23 d.) buvo skirta susitikimui su Žemės ūkio fakulteto dekanu ir projekto komanda bei akademiniu personalu. Susitikimo metu buvo pristatytos visos Žemės ūkio fakulteto katedros, pagrindinį dėmesį skiriant moksliniams tyrimams, esamiems projektams ir bendradarbiavimo galimybėms.

Lapkričio 23 d. popietė buvo skirta vizitui į ATAP. ATAP generalinis direktorius Dr. Sedat Telceken, svečiams papasakojo apie ATAP veiklas, įsteigtas bendroves, išteklius ir mokslinę taikomąją veiklą. Svečiai susipažino su Eskisehir dizaino ir inovacijo centru (EDIC), kurį pristatė projektinės komandos vadovas, lietuvis dr. Kastytis Gečas, kuris šiuo metu vadovauja EDIC fondo ir paslaugų plėtojimo konsultatų komandai. Svečiai iš Lietuvos buvo itin susidomėję su ATAP susijusiomis diskusijomis ir informacija.

Lapkričio 24 d. pirmoje pusėje šiuolaikiškoje Žemės ūkio fakulteto salėje vyko „Bioekonomikos ir Europos Žaliojo kurso seminaras“, kuriame dalyvavo mokslininkai, žemės ūkio verslo sektoriaus ir politikos atstovai.

Seminarą savo sveikinimo kalbomis atidarė prof. dr. Yusuf Ersoy Yıldırım,  ESOGÜ Žemės ūkio fakulteto dekanas, ir prof. dr. Astrida Miceikienė, VDU ŽŪA kanclerė, Lietuvos ambasados Turkijoje atstovė Rūta Hanagasi ir prof. dr. Rıfat Edizkan, ESOGÜ vicerektorius. Projekto vadovė prof. dr. Handan Giray papasakojo apie projekto veiklas, tikslą ir uždavinius. Jos kolega doc. dr. Utku Avcı pristatė Žaliojo kurso apžvalgą. Pirmoji seminaro dalis baigėsi Adil Yüksel Perkin, Ahmet Berkay Bulutcu (ES generalinis direktoratas ir Užsienio ryšių, Žemės ūkio ir miškininkystės ministerija) pranešimu, kuriame pristatyta, kas Turkijoje jau yra nuveikta Žaliojo kurso atžvilgiu.

Po kavos pertraukos atėjo laikas Lietuvos komandos moksliniam indėliui bioekonomikos ir Žaliojo kurso kontekste. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Inovacijų paramos tarnybos vadovė dr. Laura Girdžiūtė ir VDU ŽŪA mokslininkės prof. dr. Astrida Miceikienė ir doc. dr. Anastasija Novikova pristatė bendradarbiavimo tarp Lietuvos institucijų plėtojant bioekonomiką Lietuvoje, šiuo atveju – tarp VDU ir LŽŪKT, gerosios praktikos pavyzdžius. UAB „Baltic Agro Machinery“ serviso plėtros vadovas doc. dr. Antanas Juostas ir VDU ŽŪA prof. dr. Egidijus Šarauskis pristatė dirbtinio intelekto žemės ūkyje klausimą iš mokslo ir praktikos perspektyvos. Europos Komisijos misijos srities „Sveikas dirvožemis ir maistas“ tarybos narė, VDU ŽŪA doc. dr. Zita Kriaučiūnienė supažindino auditoriją su šios Europos misijos vaidmeniu siekiant Žaliojo kurso ir JT darnaus vystymosi tikslų. Paskutiniame pranešime VDU ŽŪA doc. dr. Anželika Dautartė kalbėjo apie augančias ambicijas klimato atžvilgiu, pagrindinį dėmesį skiriant ekosistemoms ir biologinei įvairovei. Kolegės iš KTU, dr. Alvija Šalaševičienė ir Aelita Zabulionė, aptarė maisto kaip prevencinės priemonės klausimą diskusijoje „Maistas – prevencinė priemonė? Nuo maistingumo vertės iki maistingumo ir sveikatos informacijos apribojimų“ ir išskyrė iššūkius ir išmoktas pamokas kuriant mėsos analogus.

Lapkričio 25 d., paskutinę projekto partnerių darbo dieną, projekto iniciatyvinis komitetas susitiko, kad apibendrintų projekto metu atliktas veiklas ir parengtų planus dėl bendradarbiavimo ateityje.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.