Lietuvos valstybės atkūrimo sukakties minėjimas

Vasario 15 d., penktadienį,  14 val. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) vyks iškilmingas Senato posėdis. Jo metu bus minimas 97-asis universiteto gimtadienis ir 101-oji Lietuvos valstybės atkūrimo sukaktis.

Iškilmingame VDU Senato posėdyje vyks vardinių stipendijų, daktaro diplomų, docento ir profesoriaus atestatų įteikimas, renginyje bus apdovanoti doktorantų bei jaunųjų mokslininkų konkurso laureatai.

Taip pat posėdžio metu bus įteikiamos net trys stipendijos: Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendija, Jono Smilgevičiaus ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto absolventų stipendija.

2009-aisiais VDU atkūrimo 20-ies metų jubiliejaus proga universiteto Senatas įsteigė Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendiją, kuri kasmet skiriama geriausiems VDU studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją alma mater Lietuvai ir pasauliui.

Šių metų balandį VDU minės 30-ies metų atkūrimo sukaktį. Daugiau informacijos – artimiausiu metu.

Šį iškilmingą posėdį surengs naujai išrinkta Senato pirmininkė – docentė Vilma Bijeikienė – ir atsinaujinęs Senatas, prie kurio prisijungė VDU Žemės ūkio akademijos ir VDU Švietimo akademijos atstovai.

Lietuvos ir VDU istorijos sąšaukos

Vytauto Didžiojo universiteto tradicijos pradžia sutapo su Lietuvos valstybingumo gimimu. 1918 m. vasario 16 d. paskelbus politinę nepriklausomybę, Lietuvos šviesuomenė vienu svarbiausių uždavinių laikė įkurti lietuvišką universitetą. Po ketverių metų, reorganizavus iki tol veikusius Aukštuosius kursus, atidarytas Lietuvos universitetas Kaune. Tarpukariu tai buvo vienintelė lietuviška aukštoji mokykla, tapusi gyvybiškai svarbiu mūsų šalies kultūros, mokslo bei modernios, laisvos intelektualios minties židiniu. 1930 m., minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetui Kaune suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto vardas.

1950 m. beveik trisdešimt metų tarpukariu Kaune veikusi aukštoji mokykla buvo uždaryta sovietų valdžios sprendimu, o kai kurie jos fakultetai davė pradžią dabartinėms aukštosioms mokykloms: Kauno technologijos universitetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui ir Aleksandro Stulginskio universitetui. VDU akademinė tradicija ne tik išliko, bet ir toliau ilgus dešimtmečius iki valstybingumo atkūrimo vystėsi išeivijoje. 1989 m. VDU buvo atkurtas bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis. Tuo metu jis tapo pirmąja šalyje autonomiška aukštąja mokykla.

Universiteto statutas įteisino akademinės laisvės principą, mokslo ir studijų vienovę, Lietuvoje tuo metu naujas trijų pakopų (bakalauro, magistrantūros, doktorantūros) studijas.