Liublino gyvybės mokslų (Lenkija) bei Bingol universitetų (Turkija) mokslininkų vizitai VDU ŽŪA | VDU Žemės ūkio akademija

Liublino gyvybės mokslų (Lenkija) bei Bingol universitetų (Turkija) mokslininkų vizitai VDU ŽŪA

VDU ŽŪA Agronomijos fakultete Augalų biologijos ir maisto mokslų katedroje  rugsėjo 13 – 17 dienomis pagal ERASMUS + mainų programą viešėjo Liublino gyvybės mokslų universiteto (Lenkija) Agrobioinžinerijos fakulteto Augalininkystės technologijų ir prekių mokslo katedros vedėja prof. habil. dr. Aleksandra Głowacka ir doc. dr. Anna Kieltyka-Dadasiewicz bei Bingol (Turkija) universiteto doc. dr. Imran Aslan.

Vizito metu svečiai studijų programos „Maisto kokybė ir sauga“ studentus supažindino su jų atstovaujamų universitetų veikla, studijų programomis. Prof. habil. dr. Aleksandra Głowacka studentams ir mokslininkams pristatė vykdomus tyrimus ir inicijavo diskusiją tema „ Edible legums – an important source of protein and other valuable nutrients“. Doc. dr. Anna Kieltyka-Dadasiewicz su klausytojų auditorija diskutavo apie kietųjų kviečių naudą ir jų galimybes vartotojų mitybai. Paskaitos tema „ Durum wheat (Triticum durum Desf.) – usefulness in the food industry and the possibility of cultivation in a temperate climate“ sukėlė susidomėjimą: aptartos idėjos naujų produktų kūrimui rengiant tarptautinius projektus. Ypač studentai aktyvūs buvo diskutuojat Halal maisto tematika. Doc. dr. Imran Aslan paskaitoje „ Halal food awareness and future challenges“ išskyrė pagrindinius kokybės reikalavimus, supažindino klausytojus apie Halal maisto iššūkius ateityje.

Svečiai buvo supažindinti su mūsų Universiteto infrastruktūra, ŽŪA naujomis laboratorijomis, studijų proceso organizavimu ir pan. Rugsėjo 15 d. m. mokslininkai viešėjo VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriuje. Jie domėjosi  unikaliomis ir ilgalaikėmis (kuriamomis nuo 1924 m. iki šiol) vaistinių augalų kolekcijomis; čia vykdoma vaistinių augalų introdukcija bei  kompleksine tarpkryptine  nacionaline ir tarptautine projektine, mokslo ir studijų veikla. Susitikimo metu Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė padarė pranešimą „Vaistinių ir prieskoninių augalų įvairovės tyrimų raida ir perspektyvos Lietuvoje“. Po pranešimo vyko diskusijos. Lietuvos mokslininkai buvo pakviesti bendradarbiavimui ir atsakomam vizitui.

Su VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto administracija aptartos ateities bendradarbiavimo gairės. Agronomijos fakulteto studentams atsiveria naujos galimybės profesinės veiklos praktikai užsienio universitetuose bei verslo įmonėse.

Susitikime su VDU ŽŪA  Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros pedagogais, mokslininkais, dirbančiais panašiose studijų ir mokslo kryptyse surasta bendrų sąlyčio taškų. Į Liublino gyvybės mokslų bei Bingol universitetus pagal ERASMUS + mainų programą kviečiami vykti dėstytojai,  ieškoma galimybių naujų mokslo projektų Paraiškų teikimui.

Tikimės, kad aktyvi VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros mokslininkų veikla uždegs dar ryškesnę žalią šviesą tolimesniam ir vaisingesniam studijų ir mokslo bendradarbiavimui.

prof. dr. Elvyra Jarienė
Atliekanti Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros vedėjos funkcijas