Mokslinė konferencija „Quo vaditis, Silvae?“: programa, konferencijos leidinys ir pranešimai | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslinė konferencija „Quo vaditis, Silvae?“: programa, konferencijos leidinys ir pranešimai

Rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį) 9 val. Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyko mokslinė konferencija „Quo vaditis, silvae?“ skirta universitetinių miškininkystės studijų šimtmečiui ir miškotyros mokslo ištakoms Lietuvoje paminėti bei miškotyros ir miškų sektoriaus perspektyvoms aptarti.

Su miškotyros šiandiena, kylančiais iššūkiais ir Lietuvos mokslininkų siūlomais sprendimais galite susipažinti konferencijai skirtame leidinyje, kuris pateikiamas čia.

Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, kurios tekstas pateikiamas čia.

PROGRAMA IR PRANEŠIMAI

8.30–9.00           Registracija

9.00–9.20           Sveikinimo žodis

Akad. Jūras Banys, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas

Simonas Gentvilas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras

Akad. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius

Dr. Gintaras Brazauskas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius

9.20–9.50           „Quo vaditis, silvae?“

Akad. Darius Danusevičius, LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininkas

9.50–10.20         Miškotyros ištakos Lietuvoje

Habil. dr. Romualdas Deltuvas, VDU Žemės ūkio akademijos profesorius

10.20–10.50       Miškotyros vaidmuo modernioje visuomenėje

 Dr. Nerijus Kupstaitis, LR Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas

10.50–11.00       Diskusijos

11.00–11.30       Kavos pertrauka

11.30–12.00       Miškotyra Vytauto Didžiojo universitete

Prof. dr. Vitas Marozas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas, prof. Dr. Gintautas Mozgeris, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto Miško mokslų katedros vedėjas

12.00–12.30       Miškotyra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institute

Dr. Marius Aleinikovas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai

12.30–13.00       Mokslas ir inovacijos Lietuvos valstybiniuose miškuose

Valdas Kaubrė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius

13.00–14.00       Pietūs

14.00–14.15       Ekologinė miškininkystė

Dr. Gediminas Brazaitis, VDU Žemės ūkio akademija, profesorius

14.15–14.30       Tvaraus miško naudojimo tyrimų aktualijos

Dr. Gintautas Mozgeris, VDU Žemės ūkio akademija, profesorius

14.30–14.45       Klimato kaitos ir kitų stresorių kompleksiškas poveikis miško ekosistemoms

Dr. Algirdas Augustaitis, VDU Žemės ūkio akademija, profesorius

14.45–15.00       Miško medžių ir gyvūnų genetiniai tyrimai

Akad. Darius Danusevičius, LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininkas

15.00–15.15       Laukinių gyvūnų tyrimai miško ekosistemose

Dr. Artūras Kibiša, VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto Medžioklėtyros laboratorijos vedėjas

15.15–15.30       Miškotyros socialiniai-ekonominiai tyrimai

Dr. Diana Lukminė, LAMMC Miškų institutas, vyresnioji mokslo darbuotoja

15.30–15.45       Miško medžių sveikatingumo tyrimai

Jaun. akad. Diana Marčiulynienė, LAMMC Miškų institutas, vyresnioji mokslo darbuotoja

15.45–16.00       Miškotyra miestų ir rekreacinėse teritorijose

Doc. dr. Lina Straigytė, VDU Žemės ūkio akademija, docentė

16.00–16.45       Diskusija „Quo vaditis, silvae“, konferencijos rezoliucijos priėmimas

16.45-17.30       Stendiniai pranešimai, kavos pertrauka

Stendiniai pranešimai:

„Lietuvos didžiagirės“ – didžiųjų Lietuvos miškų masyvų bei žmogaus ir miško bendrystės istorijos studija

Brukas Algirdas, Mozgeris Gintautas

Kraštovaizdžio įtaka miesto paukščių bendrijoms: miško ir agrarinio kraštovaizdžių apsupties įtaka paukščių bendrijų struktūrai, gausai ir rūšinei įvairovei

Bisikirskienė Loreta, Brazaitis Gediminas, Šimkevičius Kastytis

Medžių mikrobuveinės ūkiniuose miškuose – įvairovė ir apsaugos rekomendacijos

Brazaitis Gediminas, Preikša Žydrūnas

Paprastojo ąžuolo evoliucinė kilmė Lietuvoje

Danusevičius Darius, Baliuckas Virgilijus, Buchovska Jūratė, Kembrytė Rūta

Mažalapės liepos evoliucinė kilmė Lietuvoje

Danusevičius Darius, Baliuckas Virgilijus, Buchovska  Jūratė, Kembrytė Rūta, Kavaliauskas Darius, Gailing O.

Pilkojo vilko ir hibridizacija su šunimis Lietuvoje

Danusevičius Darius, Buchovska Jūratė, Kembrytė Rūta, Špinkytė – Bačkaitienė Renata

DNA – based tracking of historical introductions of forest trees: the case of European beech (Fagus sylvatica L.) in Lithuania

Kembrytė Rūta, Danusevičius Darius, Buchovska Jūratė, Baliuckas Virgilijus, Kavaliauskas Darius, Fussi Barbara, Kempf Marta

Ar auginsime Lietuvoje bukus? Bukų žėlimo tyrimai po atliktų atvejinių  kirtimų

Linkevičius Edgaras

Kelias link adaptyvaus miškų valdymo Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės

Makrickienė Ekaterina

Kompleksiškas  miškininkavimo alternatyvų  vertinimas: laukti, spėlioti ar modeliuoti?

Mozgeris Gintautas, Makrickienė Ekaterina, Pivoriūnas Nerijus

Lietuvos miškingumas vakar, šiandien ir rytoj

Mozgeris Gintautas, Juknelienė Daiva

Miškininkavimas ir Lietuvos miškų potencialas kaupti anglį

Mozgeris Gintautas, Vaiva Kazanavičiūtė

Ką savo krūtinėlėse  atneša į Lietuvą migruojantys  vandens paukščiai?

Stankevičiūtė Jolanta, Vaitkevičiūtė – Balčė Rasa

Drebulinės kempinės sukeliamo puvinio formos vertinimas naudojant garsinę tomografiją

Vaidelys Tadas

Medžių vandens naudojimo efektyvumas kaip prisitaikymo prie besikeičiančios aplinkos rodiklis

Sidabrienė  Diana, Marozas Vitas, Augustaitis Algirdas

Miško pelkių vertė Lietuvoje: atkūrimo poreikis

Makrickas Evaldas, Manton Michael, Grygoruk Mateusz

Beržo sulos gavybos Lietuvoje galimybių tyrimai

Mingaila Justas, Vilimas Vladas, Bartkevičius Edmundas

Lietuvos miškų ekosistemų būklė – kokia ji?

Tiškutė-Memgaudienė Daiva, Damskienė Jurgita, Shor Melvin Adam, Jablonskienė Aušra

DNR padeda atsekti medžių kilmę: miškų kilmės kontrolė pagal DNR žymenis

Kavaliauskas Darius, Danusevičius Darius

Į laisvę paleistų danielių (Dama dama L.) judėjimo dėsningumas

Šimkevičius Kastytis, Špinkytė-Bačkaitienė Renata, Kibiša Artūras, Bakševičius Mindaugas

Nuotoliniai metodai miškotyroje

Jonikavičius Donatas

Paprastosios pušies ir paprastosios eglės aukštesnių selekcinių ciklų sėklinių plantacijų genetinė įvairovė, derėjimo gausa ir sporifikacijos sinchroniškumas

Raudonius Darius, Danusevičius Darius

Vilko ekologijos tyrimai Lietuvoje

Špinkytė-Bačkaitienė Renata, Danusevičius Darius, Kembrytė Rūta, Adeikis Petras, Šimkevičius Kastytis, Kibiša Artūras