Mokslinė konferencija „VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto 2019 metų mokslinių tyrimų rezultatai”

2020 m. vasario 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyko Mokslinė konferencija „VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto 2019 metų mokslinių tyrimų rezultatai“.  Šios konferencijos pagrindinis tikslas buvo pristatyti ir išdiskutuoti svarbiausias Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslininkų 2019 metais vykdytų mokslinių tyrimų rezultatus bei aptarti tolimesnes mokslinių tyrimų perspektyvas ir bendradarbiavimo galimybes vykdant tarpdisciplininius tyrimus.

Sulaukėme svečių iš Žemės ūkio Ministerijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, žemės ūkio bendrovių asociacijos ir kitų institucijų. Buvo pristatyti pagrindinių vykdomi moksliniai tyrimai bioekonomikos srityje, vyko aštrios mokslinės diskusijos bei numatytos tolimesnio bendradarbiavimo mokslo srityje kryptys, buvo patekti pasiūlymai dėl efektyvesnės mokslinių tyrimų sklaidos.

Institutų direktoriai prof. dr. Vilija Aleknevičienė (Bioekonomikos tyrimų institutas) ir prof. Dr. Jan Žukovskis (Verslo ir kaimo vystymosi institutas) pristatė institutų mokslinės veiklos strategines kryptis ir rezultatus už 2019 metus.

Prof. dr. Jonas Čaplikas pristatė Lietuvos bioekonomikos strategines nuostatas sąveikoje su BŽŪP strateginiu planavimu 2021–2027 metais. Tyrimo tikslas – identifikuoti bioekonomikos potencialą Lietuvoje ir parengti bioekonomokos strategines nuostatas. Nuostatai buvo parengti Bioekonomikos tyrimų instituto mokslininkių  prof. dr. Vlados Vitunskienės, prof. dr. Vilijos Aleknevičienės, doc. dr. Daivos Makutėnienės ir  Neringos Ramanauskės, Verslo ir kaimo vystymosi instituto prof. dr. Jono  Čapliko ir LAMMC Miškų instituto darbuotojos  dr. Julijos Konstantinavičienės.

Prof. dr. Jan Žukovskis pristatė vykdomą projektą „Žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir dalijimosi platforma“ pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą kartu su UAB Corner Case Technologies. Pagrindinė šio vykdomo projekto idėja – sukurti platformą, apjungiančia žemės ūkio subjektus į vieną sistemą ir užtikrinančia jų veiklos pajamų prieaugį ir arba sąnaudų mažėjimą. Projekte dalyvauja Verslo ir kaimo vystymosi tyrimo instituto mokslininkai prof. dr. Jan Žukovskis, dr. Gediminas Radzevičius, doc. dr. Lina Marcinkevičiūtė, Erika Zabulionienė, Dėja Bubinaitė ir Klaipėdos Universiteto prof. dr. Julius Ramanauskas.

Doc. dr. Dalia Juočiūnienė pristatė Biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainos kalkuliavimo alternatyvų tyrimą, kuris buvo atliktas kartu su prof. dr. Danute Zinkevičiene ir prof. dr. Neringa Stončiuviene (Bioekonomikos tyrimų institutas). Projekto metu mokslininkės parengė žemės ūkio verslo subjektų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo metodiką ir metodines rekomendacijas.

Doc. dr. Gintarė Vaznonienė pristatė EIP veiklos grupės „Innofood Hub“ projektą “Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių vystymas“. Projekto tikslas – sukurti savireguliacijos pagrindu funkcionuojantį inovacijų diegimo ir sklaidos modelį, skirtą spartinti trumpųjų tiekimo grandinių formavimą ir vietos rinkų plėtrą. Projekte dalyvauja Verslo ir kaimo vystymosi tyrimo instituto mokslininkai prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, doc. dr. Gintarė Vaznonienė, doc. dr. Ilona Kiaušienė, doc. dr. Rasa Pakeltienė, lekt. Alvydas Aleksandravičius.