Mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lisabonoje

2019 m. spalio 10–12 d. Bioekonomikos plėtros fakulteto Bioekonomikos tyrimų instituto profesorė V. Vitunskienė, docentė D. Makutėnienė, lektorė N. Ramanauskė ir doktorantė E. Besusparienė dalyvavo 29-oje tarptautinėje mokslinėje Eurazijos verslo ir ekonomikos asociacijos (EBES) konferencijoje Lisabonoje, Portugalijoje. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš 52 šalių (Bulgarijos, Danijos, Indijos,Indonezijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Turkijos ir kt.), kurie pristatė savo mokslinius tyrimus apskaitos, finansų, bankininkystės, investavimo, rinkodaros, ekonomikos augimo ir vystymosi, politinės ekonomijos, viešosios ekonomikos ir kitose srityse.

Bioekonomikos tyrimų instituto mokslininkės pristatė pranešimus, skirtus bioekonomikos plėtros klausimams nagrinėti. Prof. V. Vitunskienė skaitė pranešimą ,,Biomasės gamybos sektoriaus erdvinė koncentracija Europos Sąjungoje“, doc. D. Makutėnienė –,,Žemės ūkio poveikis gamtinei aplinkai išteklių vartojimo ir ŠESD emisijos požiūriu“, lekt. N. Ramanauskė skaitė pranešimą, parengtą kartu su prof. V. Vitunskiene – ,,Savarankiškumo apsirūpinant biomase erdvinė-laiko analizė Europos Sąjungoje“. Doktorantė E. Besusparienė pristatė empirinio tyrimo rezultatus iš rengiamos disertacijos dalies, skirtos trąšų mokesčio modeliavimui, ir skaitė pranešimą „Veiksnių, darančių įtaką trąšų naudojimui Lietuvos šeimos ūkiuose, įvertinimas“.

Dalyvavimą šioje konferencijoje finansavo LMT iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, Bioekonomikos plėtros fakultetas ir ES Erasmus+ programos lėšomis.Doktorantės E. Besusparienės dalyvavimą konferencijoje finansavo LMT pagal priemonę „Parama akademinėms išvykoms“.