Mokslo ir verslo sintezė – biometano dujos agrosektoriaus konkurencingumui ir energetinei nepriklausomybei | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslo ir verslo sintezė – biometano dujos agrosektoriaus konkurencingumui ir energetinei nepriklausomybei

Energetinės krizės kontekste ypatingą reikšmę įgyja su tvarios energijos išgavimu susiję mokslo tyrimai. Partnerystėje su verslu, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) mokslininkai, vykdydami Europos inovacijų partnerystės (EIP) projektą „Inovatyvių biodujų gamybos technologijų ir biometano naudojimas žemės ūkyje“, siekia mokslinių tyrimų ir eksperimentų pagrindu biodujų jėgainėse įdiegti ir visuomenei demonstruoti inovatyvią, draugišką aplinkai, ekonomiškai efektyvią biometano technologiją, kuri įgalina žaliavų, privalomų sutvarkyti atliekų ir mėšlo perdirbimą į tvarią energiją. Siekiama, kad pristatoma technologija prisidėtų prie žemės ūkio veiklos konkurencingumo augimo ir mažesnės priklausomybės nuo išorinių energijos šaltinių.

Interviu sukurti ir pagaminti pagal Kaimo tinklo projektą Nr. PLKT-KK-22-2-03627-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

www.zum.lt, www.vdu.lt