Naujoje VDU strategijoje – ypatingas dėmesys universiteto absolventams | VDU Žemės ūkio akademija

Naujoje VDU strategijoje – ypatingas dėmesys universiteto absolventams

2020 m. gruodžio mėnesį Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Taryba patvirtino universiteto strategiją 2021 – 2027 m., o šiuo metu rengiamas šios strategijos priemonių planas, kuris vėliau bus aptariamas VDU Senate, užbaigiamas ir teikiamas Tarybai. Atsižvelgiant į bendrą VDU strategiją, atskiri padaliniai ruošia savo strategijas.

Ruošiant naująją 2021 – 2027 m. universiteto strategiją, į ją buvo įtraukta kryptis „Darni ir susitelkusi bendruomenė“, kurioje numatyta didžiulį dėmesį skirti VDU bendruomenei: jos įvairovės, gerovės ir saviraiškos puoselėjimui.

VDU Komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė pabrėžia, kad šioje kryptyje ypač didelis dėmesys skiriamas universiteto absolventams ir jų telkimui.

„Šiuo metu siūlome absolventams tam tikras naudas ir paslaugas, tačiau itin svarbu jas nuolat plėsti bei tobulinti, todėl ruošiamoje strategijoje numatėme keletą naujų priemonių. Viena iš jų – „VDU tapatybės“ kortelė. Studijavimo metais studentai įpranta naudoti studento pažymėjimą, kuris tampa neatsiejama studijavimo, studentavimo ir ryšio su universitetu dalis. Taigi, baigus studijas ir atsisveikinant su studento pažymėjimu, norime suteikti absolventams galimybę išlaikyti simbolinį ryšio su universitetu jausmą. „VDU tapatybės“ kortelė atliktų ne tik simbolines, bet ir praktines funkcijas, susijusias su universiteto siūlomomis naudomis, pavyzdžiui: nuolaidomis studijoms, sporto centro paslaugos ir pan.“, – pasakoja V. Bijeikienė.

„Sieksime kurti tarptautinį absolventų tinklą – užsienio studentų universitete sparčiai daugėja, todėl labai svarbu su jais palaikyti aktyvią komunikaciją, kuri atvertų duris platesnėms bendradarbiavimo galimybėms. Taip pat tikimės įgyvendinti ambicingą tikslą įkurti VDU mecenatų ir rėmėjų fondą, kuris galėtų suteikti palankesnes sąlygas absolventams, norintiems paremti universitetą, mokslinę veiklą ar studentus. Galiausiai, strategijoje esame numatę naują absolventų veiklų koordinatoriaus (-ės) pareigybę, kuria norime didelį dėmesį skirti ne tik bendrų universiteto tikslų įgyvendinimui, bet ir detaliai gilintis į kiekvieno fakulteto veiklas bei galimybes“, – planais dalinosi prorektorė.

Taip pat VDU pradėjo skatinti aktyvesnį absolventų įsitraukimą į struktūrinius universiteto valdymo organus, tokius kaip VDU Senatas ar Taryba, bei studijų programos komitetus. Prorektorė neabejoja, jog tai labai svarbus žingsnis, nes absolventai ne tik pažįsta patį universitetą, studijų organizavimo sistemą, institucinę kultūrą, bet ir turi sukaupę tam tikros profesinės patirties, kuri leidžia dalintis neįkainojamomis įžvalgomis, kuriančiomis ateities universitetą.

„Tikriausiai vienas iš svarbiausių universiteto tikslų – tarnauti visuomenės pažangai ir progresui, ugdyti talentus, kurie taptų tolimesnio progreso kūrėjais. Būtent dėl to, sieksime dėti visas pastangas, kad mūsų išugdyti talentai ir toliau jaustųsi VDU bendruomenės nariais bei panaudotų savo potencialą naujų talentų paieškai. Strategijoje nusimatytais tikslais viliamės pasiekti platų, pasaulio VDU absolventų tinklą, užtikrinantį tampresnį ir sklandesnį bendradarbiavimą, atrasti efektyvias komunikacijos priemones ir naudas, kad VDU žmonės ir toliau skleistų žinutę apie savo Alma Mater bei visada džiaugtųsi į ją sugrįžę“, – teigė VDU Komunikacijos prorektorė V. Bijeikienė.

VDU 2021 – 2027 m. strateginis veiklos planas